Tipărire 

COSMOMAR

TITLU: Constanta Space Technologies Competence Centre Dedicated to the Romanian Marine and Coastal Regions Sustainable Development - COSMOMAR

Coordonator: INCDPM - INCDM/National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa

Perioada:

Director de proiect: Mateescu Razvan

Echipa de proiect:

Descriere: Proiectul urmăreşte dezvoltarea unui centru de competenţă în domeniul tehnologiilor spaţiale pentru Regiunea de Sud-Est a României. Structura centrului va cuprinde trei componente principale:

1. Infrastructura de cercetare
2. Reţea/Platformă de cooperare
3. Colectiv de consultanţă, expertiză şi activităţi de diseminare

Obiective: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui centru de competenţă în domeniul tehnologiilor spaţiale pentru Regiunea de Sud-Est a României, în vederea: 

Obiective strategice:

Activitati: 

WP1: Management proiect

WP2: Dezvoltarea infrastructurii COSMOMAR

WP3: Dezvoltarea resurselor umane

WP4: Dezvoltarea proiectelor pilot în cadrul Centrului de Competenţă

WP5: Dezvoltarea capacităţilor de consultanţă asupra aplicaţiilor teledecţiei/tehnologiilor spaţiale, dezvoltarea activitaţilor educaţionale şi de diseminare

Contributii la obiectivele programului STAR:

Homepage: COSMOMAR