Centre de Competență în Tehnologii Spațiale
13, April 2017
Centrul de competență LEOPARD - Laser-Plasma Acceleration of Particles for Radiation Hardeness Testing INCDFLPR, Măgurele
Centre de Competență în Tehnologii Spațiale

Platforme de colaborare între organizaţii de cercetare (universitati, institute, etc.) şi industrie, în special IMM-uri, în vederea consolidării şi diversificării domeniilor de cercetare, producţie şi servicii în domeniul spaţial la nivel național și regional.

Centre de Competență în Tehnologii Spațiale

Obiective imediate şi pe termen scurt

• desfășurarea de activități de cercetarea în științe și aplicații spațiale de interes național și regional;
• desfășurarea de activități de pregătire în științe și aplicații spațiale (teledetecţie, GIS, comunicații satelitare, planificarea de misiuni spațiale, structuri aerospațiale, dinamica zborului spațial, lansatoare, robotică, microgravitație, tehnologii conexe acestor domenii);
• extinderea cooperării regionale și internaționale la programele privind domeniul spațial;

Centre de Competență în Tehnologii Spațiale

Obiective pe termen mediu

• inițierea și sprijinirea activităţilor de transfer tehnologic la nivelul organizațiilor industriale și/sau de cercetare implicate în activitățile Centrului sau care sunt interesate în preluarea de consultanță din partea acestuia;
• diversificarea domenilor de cercetare în domeniul spațial la nivel național și regional.

Centre de Competență în Tehnologii Spațiale

Obiectiv pe termen lung

• menținerea și integrarea la nivel internațional (din punct de vedere științific și tehnologic) a organizațiilor/personalului participante la proiectele/activitățile desfășurate în cadrul Centrului;

Centre de Competență în Tehnologii Spațiale

Denumire Centru de Competență în Tehnologii Spațiale

ACRONIM

Organizația în cadrul căreia funcționează CCTS

Nișă CDI

LEOPARD
Centrul de competență LEOPARD (Accelerarea laser în plasma de particule în vederea efectuării de teste privind

expunerea la radiaţii)

LEOPARD

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Plasmei, Laserilor si Radiatiei (INCDFLPR)

testarea echipamentelor în condiții spațiale (reproducerea și testarea echipamentelor în condiții de expunere la radiații) 

CEOSpaceTech
Centrul de Cercetare pentru Informație Spațială (UPB-CEOSpace Tech)

CEOSpaceTech

Universitatea “Politehnica” din București (UPB)

achiziția, stocarea și prelucrarea datelor spațiale de volum mare (conceptul “BigData”)

CARESSE
Centrul pentru teledetecția atmosferei și observarea Pamântului din spațiu

CARESSE

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000)

teledetecția atmosferei / observarea Pamântului

STARWALKER
Centrul de competență pentru antrenarea asistată de calculator cu reacție informațională ca suport pentru zborul spațial cu echipaj uman

STARWALKER

Institutul de Științe Spațiale   (ISS)

tehnici de antrenament și evaluare pentru zboruri cu echipaj uman

INCAS CONTECHSAT
Centrul INCAS pentru tehnologii de dirijare, navigație și control pentru Sisteme Satelitare

INCAS CONTECHSAT

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS București 

dirijare, navigație și control pentru sisteme spațiale

 


Centrul de competență în tehnologii pentru nanosateliți – ROST – CC


Centrul de competență LEOPARD – Laser-Plasma Acceleration of Particles for Radiation Hardeness Testing INCDFLPR, Măgurele


Centrul de competență pentru lansatoare și vehicule spațiale – INCAS LASVEC Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiaă “Elie Carafoli” – INCAS București