Strategia spațială
9, June 2023

ROSA

Viziune

Asigurarea și consolidarea poziției României ca lider regional în domeniile industriei de securitate și spațiu prin asigurarea unui nivel tehnologic ridicat focalizat pe aplicații, sisteme și tehnologii de nișă, creșterea capabilității de furnizare de servicii bazate pe tehnologii spațiale pentru domenii diverse (securitate, sănătate, agricultură, transport etc.) și asigurarea și menținerea resursei umane înalt calificate.
Identificarea și valorificarea la maxim a sinergiilor și complementarităților între tehnologiile și serviciile specifice domeniului spațial și a celui de securitate în scopul maximizării eficienței și impactului finanțărilor din fonduri publice.
Maximizarea gradului de absorbție a finanțărilor internaționale (expl. UE, ESA) și eficentizarea utilizării fondurilor naționale.

ROSA

Prioritati

• Asigurarea suportului științific și tehnologic national pentru participarea României la misiuni și programe spațiale internaționale (Programele și misiunile ESA, Programul Spațial European, Programul Horizon Europe, altele);
• Asigurarea cadrului național propice dezvoltării industriei de înaltă tehnologie în domeniile spațial și de securitate (inlusiv măsuri pentru încurajarea “spin-off”);
• Dezvoltarea de servicii naționale bazate pe tehnici și tehnologii spațiale (servicii pentru: protecția mediului, conservarea biodiversității, agricultură inteligentă, telemedicină, meteorologie, siguranță alimentară, altele);
• Asigurarea cadrului național pentru utilizarea serviciilor bazate pe tehnici și tehnologii spațiale pentru aplicații în suportul autorităților și beneficiul cetățenilor;
• Asigurarea securității utilizând tehnici și tehnologii spațiale (securitatea frontierelor, managementul dezastrelor, managementul și securitatea traficului aerian, maritim, feroviar și terestru, securitate cibernetică, altele);
• Dezvoltarea infrastructurilor spațiale naționale existente și crearea de noi infrastructuri specifice domeniului;
• Crearea și dezvoltarea de competențe naționale în domeniu.

ROSA

Obiective

Rezultat al tendințelor actuale în domeniul Spațiu și Securitate și domenii conexe, sunt identificate trei direcții principale de acțiune (piloni):

• Știință și Tehnologie: explorarea spațiului (misuni spațiale, explorare Lunară), infrastructuri spațiale în scop științific (telescoape spațiale, Stația Spațială Internațională), explorare spațială cu echipaj uman/robotică, inteligență artificială, comunicații cuantice;
• Servicii: telecomunicații spațiale, observarea Terrei, aplicații integrate (agricultură inteligentă, telemedicină, managementul dezastrelor, meteorologie, protecția mediului, conservarea biodiversității, siguranță alimentară);
• Securitate: apărare planetară (Planetary defense), vreme spațială (Space weather), space traffic management (SSA, SST), managementul dezastrelor (prevenire, panuri de intervenție etc.), monitorizarea frontierelor, siguranța și securitatea traficului aerian, maritim, feroviar și terestru (navigație), securitate cibernetică, securitate alimentară.

Pilonul 1 – Știință și Tehnologie
– Participarea la misiuni și programe spațiale internaționale;
– Dezvoltatea industriei de înaltă tehnologie în domeniile spațiu și securitate astfel încât România să își mențină și să își consolideze poziția de țară competitivă regional, european și internațional din punct de vedere tehnologic;
– Asigurarea cadrului pentru dezvoltare economică și industrială orizontală – crearea de start-up-uri spin-off al tehnologiilor în domeniu;
– Crearea și dezvoltatarea de infrastructuri suport pentru activitățile în domeniu;
– Crearea unor competențe la nivel national bazate pe:
• personal înalt calificat la costuri competitive – costuri de personal competitive raportat la cele practicate la nivel european concomitent cu un nivel de trai ridicat raportat la costurile curente pentru asigurarea existenței (chirii, hrană etc.);
• planuri de carieră profesională – leadership – în companii naționale și multinaționale;
– Asigurarea dezvoltării nivelului științific și educațional național – instituții/universități/școli;
– Asigurarea unui cadru legislativ favorabil dezvoltării rapide a domeniului Spațiu și Securitate.

Pilonul 2 – Servicii
– Dezvoltarea de servicii bazate pe tehnologii spațiale cu aplicabilitate pentru sectorul civil și de apărare (securitate);
– Asigurarea suportului științific și tehnologic pentru aplicații specifice cu rol în asistarea autorităților și beneficiul cetățenilor (expl. securitatea frontierelor, monitorizarea dezastrelor, gestionarea traficului aerian, maritim, feroviar și rutier, agricultură de precizie, telemedicine etc.);
– Crearea și dezvoltatarea de infrastructuri suport pentru activitățile în domeniu;
– Asigurarea resursei umane înalt calificate pentru operare și transfer de cunoștințe.

Pilonul 3 – Securitate
– Dezvoltarea de aplicații utilizând tehnici și tehnologii spațiale specifice domeniului;
– Asigurarea securității globale – utilizarea tehnologiilor spațiale ca instrument de menținere a securitățea globale;
– Asigurarea suportului științific și tehnologic precum și dezvoltarea de servicii și aplicații pentru: apărare planetară (planetary defence) – protecția împortiva amenințărilor cosmice – ciocnirea cu alte corpuri cosmice, protecția împotriva perturbațiilor cauzate de radiațiile solare, monitorizarea schimbărilor globale, predicția prin simulări în timp real a efectelor schimbărilor climatice asupra rețelelor de transport (terestru, de energie), comunităților și culturilor agricole; altele asemenea;
– Asigurarea resursei umane înalt calificate pentru operare și transfer de cunoștințe.