Strategie spațială
4, August 2014

ROSA

Strategia Spațială Română este definită în acord cu:

• Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
• Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013
• Legea Nr. 40 din 28 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind cooperarea spațială în scopuri pașnice
• Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată (Space Technology and Advanced Research) pentru perioada 2012-2019
• Acordul cu ESA și Charterul European al Statelor Cooperante (Legea nr. 1/2007)
• Politica Spațială Europeană și Tratatul European care stabilește programul european pentru drept spațial
• Participarea la Programul European Orizont2020
• Participarea la Programele Europene FP6 și FP 7 – AEROSPAȚIAL, SPAȚIAL și SECURITATE
• Instrumente legal general și directive ale Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN-COPUOS)
• Servicii și aplicații pentru industrie și utilizatori: agricultură, mediu, managementul dezastrelor, meteorologie, securitate și apărare, satcom, GNSS, industrii spațiale emergente

ROSA

Ca Stat Membru ESA și UE România participă la activități europene comune de cercetare și dezvoltare spațială.

În calitate de coordonator al programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale, ROSA dezvoltă și coordonează implementarea Programului Spațial Național, care urmărește:

• să ducă la îndeplinire obiectivele definite de strategia naționala de cercetare, dezvoltare și inovare
• să își dezvolte infrastructura spațială națională și resursele umane pentru a atinge un nivel european mediu
• să investească în propriile zone de competențe

ROSA

Agenția este de asemenea autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare.