Cercetător Științific gr. I (CS I)
23, April 2021

Poziție: Cercetător Științific gr. I (CS I)

Deadline: 24 Mai 2021, ora 16:00

Agenția Spațială Română cu sediul în str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, organizează concurs pentru  ocuparea unui  post de Cercetător Științific gr. I (CS I) în cadrul Agenției Spațiale Române în domeniul Inginerie Geodezică; Politici și strategii privind Observarea Pamântului; Platforme și instrumente pentru achiziția și exploatarea  datelor satelitare.

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile  Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și cu prevederile Ordinului M.E.N.C.Ș nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 zile de la data apariției prezentului anunț (până la data de 24.05.2021, orele 16:00) la secretariatul Agenției Spațiale Române din strada D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 5, sector 1.

Informații privind calendarul concursului si Regulamentul de concurs – http://www.rosa.ro/cariere/rosa.

Informații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și actele necesare pentru înscriere se pot obținele la tel. 021.316.87.22; 021.316.87.23/email rosa-hq@rosa.ro.

Regulament Concurs

Standarde Minimale

Anexe1-4 Regulament Concurs

Anunț post vacant