Workshop exploratoriu “Aplicaţii spaţiale: ştiinţă, industrie, securitate” la Conferinţa „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior din România”, Timişoara, 25-28 aprilie 2016
15, February 2016

Agenția Spațială Română (ROSA) va organiza workshopul exploratoriu “Aplicaţii spaţiale: ştiinţă, industrie, securitate” în cadrul conferinței „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior din România”. Aflată la a patra ediție, conferința are loc anul acesta la Timișoara, între 25 și 28 aprilie.

 

Temele acoperite de workshop includ utilizarea curentă a tehnologiilor și sistemelor spațiale, cu precădere a celor operate prin sateliți, în activitățile din sectoare economice majore, cum sunt agricultura – prin cartografierea și utilizarea terenurilor, dar și în transporturi și comunicații, precum şi în prevenirea, măsurarea şi reducerea costurilor datorate dezastrelor.

Workshopul va fi coordonat de Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso, Președinte al Agenţiei Spaţiale Române (ROSA), Prof. univ. dr. Mihai Datcu și Prof. univ. dr. Romeo Susan Resiga. Seminarul continuă seria de întâlniri dintre comunitatea ştiinţifică românească din ţară şi cea din diaspora începută în anul 2008 şi continuată în 2010 şi 2012, având ca scop evidenţierea rezultatelor obţinute de către cercetătorii români în domeniul spaţial şi fructificarea oportunităţilor oferite de cadrul de cooperare european stabilit la nivelul Comisiei Europene (CE) şi al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), România participând, ca stat membru, la un număr important de programe opţionale ale ESA.

Conferinţa „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior din România 2016” va fi organizată, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de Universitatea de Vest din Timişoara şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Această ediție marchează primul an în care conferința are loc la Timișoara, precedentele ediții având loc în București.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul dedicat

Sursă fotografie: www.diaspora-stiintifica.ro