UNOOSA
31, July 2014

Biroul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spaţiale — UNOOSA (UN Office for Outer Space Affairs) este responsabil pentru promovarea cooperării internaționale în domeniul utilizării pașnice a spațiului cosmic. Acest Birou a fost creat iniţial cu scopul de a asigura secretariatul Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extra-atmosferic – UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS, înfiinţat în decembrie 1958.

În 1993 acest secretariat a devenit Biroul ONU pentru Afaceri Spaţiale cu sediul permanent la Viena, care are printre atribuţii implementarea deciziilor Secretarului general al ONU şi ale COPUOS, sprijinirea statelor în dezvoltare tehnologiile spaţiale cu utilizare pașnică. Biroul asigură secretariatul comitetului şi celor două sub-comitete ale COPUOS:

1. Subcomitetul Ştiinţific şi Tehnic – Scientific and Technical Subcommittee;

2. Subcomitetul juridic – Legal Subcommittee.

România este membrǎ din anul 1959, conform Rezoluţiei GA 1472 (XIV).