UNISPACE III Regional Preparatory Conference, Bucuresti, 25-29 ianuarie, 1999
25, January 1999

La Bucureşti a avut loc ultima din cele patru Conferinţe Regionale Pregătitoare UNISPACE III organizate pentru statele membre ONU. Au participat mai mult de 100 de delegaţi din 21 de ţări şi 8 organizaţii internaţionale. A fost pentru prima data dupa încetarea Razboiului Rece când țările din Europa de Est s-au întâlnit în mod oficial. Ca urmare a dezbaterilor şi a lucrărilor prezentate au rezultat recomandari în vederea sporirii eforturilor făcute pentru cercetarea din domeniul ştiinţelor şi aplicaţiilor spaţiale prin diversificarea cooperarii la nivel regional.

Un punct important l-a constituit sublinierea necesității dezvoltării instituţionale cu ajutorul tehnologiilor spaţiale, incluzând printre acestea şi dezvoltarea resurselor umane. Sponsorii acţiunii au fost European Space Agency şi UN Office for Outer Space Affairs, împreună cu Guvernul României. Coordonatorul naţional pentru UNISPACE III a fost dl. Marius-Ioan Piso, Director Executiv al ASR.

Conferinţa Regională Pregătitoare pentru cea de-a treia Conferinţă a Naţiunilor Unite pentru Explorarea în Scopuri Paşnice a Spaţiului Extratmosferic (UNISPACE III) pentru Europa de Est a fost organizată de catre United Nations Programme on Space Applications în cooperare cu European Space Agency (ESA); reuniunea a fost co-sponsorizată şi gazduită de către Agenţia Spaţială Română în numele Guvernului României.

Scopul conferinţei a fost să ofere Statelor Membre din regiune prilejul de a formula recomandări şi a schiţa planuri de acţiune pentru, inter alia, (a)sporirea capacităţii de întelegere şi utilizare a tehnologiilor spaţiale pentru dezvoltarea socială şi economică; (b) recunoasterea problemelor ce apar în implementarea tehhnologiilor spaţiale şi a programelor de aplicaţii spaţiale; şi (c) îmbunătăţirea şi facilitarea eforturilor de colaborare regională şi internaţională. Pentru aceasta, programul conferinţei a ţinut seama de agenda provizorie pentru UNISPACE III. Este de aşteptat ca lucrările Conferinţei Pregătitoare, care reflectă aspiraţiile si preocupările existente în Europa de Est, sa constituie una din cele patru contribuţii regionale la UNISPACE III, la care se vor stabili liniile generale ale cooperării viitoare la nivel internaţional în domeniul activităţilor spaţiale.

La Conferinţă au participat 89 de specialişti, din 21 de state (13 state din regiune: Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Georgia, Letonia, Lithuania, Polonia, România, Rusia, Ucraina şi Ungaria), 8 organizaţii internaţionale. Participanţii români au fost în număr de 27 de persoane din România. Austria, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, si Statele Unite ale Americii au trimis reprezentanţi care au luat parte la lucrari în calitate de observatori. La conferinţă au mai participat şi reprezentanţi ai Division for Sustainable Development of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat si United Nations Office for Outer Space Affairs, United Nations Development Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Meteorological Organization, American Institute of Aeronautics and Astronautics, European Space Agency (ESA) și International Society of Photogrammetry and Remote Sensing.