SCIPRO
23, January 2017

Titlul proiect: “Consolidarea capacităților de CD&I privind infrastructurile critice spațiale în cadrul Agenției Spațiale Române” SCIPRO (Space Critical Infrastructure Protection at ROSA)

Cod proiect P_37_790

Valoarea totală a proiectului: 8.635.500 lei

Beneficiar: Agenția Spațială Română (ROSA)

Obiectiv: Dezvoltarea excelenței în CD&I în domeniul protecției infrastructurilor critice spațiale țn cadrul Agenției Spațiale Române (ROSA), prin implicarea competențelor profesionale ale profesorului Adrian Gheorghe (Universitatea Old Dominion, Statele Unite ale Americii). 

Durată proiect: 48 luni (9 septembrie 2016 – 9 septembrie 2020)

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020  

logo-UElogo-guvernul-romanieilogo-sciprologo-fonduri-structurale