Al XXIII-lea Congres Planetar al Asociaţiei Exploratorilor Spaţiului Cosmic (ASE)
11, October 2010

Al XXIII-lea Congres Planetar al Asociaţiei Exploratorilor Spaţiului Cosmic (ASE) a avut loc în Kuala Lumpur, Malaezia, între 5-10 Octombrie 2010.