TERRA RO
19, June 2014

TITLU PROIECT: TERRA RO – Sistem informatic pentru analiza în timp real a factorilor de risc pentru mediu şi sănătate publică

Coordonator: BEIA CONSULT INTERNATIONAL — SC BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL

Parteneri:

 • ROSA – Agenţia Spaţială Româ
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică — Cercetări Avansate — ICPE-CA 
 • OMG – Outsource Management Group 
 • UPB – Universitatea “POLITEHNICĂ” Bucureşti

Durată: Septembrie 2007 — Iunie 2010

Director de proiect: Ec. Ing. Marius ENACHE

Descriere:

Obiectivele proiectului:

Ob. 1 Sistem informatic pentru analiza în timp real a factorilor de risc pentru mediu şi sănătate publică. Indicatori:

 • sistem informatic pentru analiză în timp real a factorilor de risc pentru mediu şi sănătate publică (realizare şi testare model experimental, elaborare referenţial prototip)
 • metoda de analiză în timp real a factorilor de risc pentru mediului şi sănătate publică (abordare integrală conţinând: metodologiile de analiză şi interpretare a datelor, sistemul informatic), validata pentru aplicaţii de analiza calităţii aerului

Ob. 2 Vizibilitate crescută a proiectului, membrilor consorţiului, finanţatorului şi programului de finanţare, pe plan naţional, european şi internaţional. Indicatori:  

 • 6 articole publicate din care 2 articole acceptate spre publicare în baze de date internaţionale recunoscute
 • manifestare tehnico-ştiinţifică organizată în Germania (de către partenerul GTZ) pentru prezentarea membrilor consorţiului, a rezultatelor proiectului, a PNCDI2 şi pentru identificarea de potenţiali parteneri europeni în programele europene şi naţionale 
 • website de prezentare în limbile romană şi engleză, actualizat şi funcţional pe toată durata de implementare a proiectului
 • 5 participări la manifestări tehnico-stiintifice în cadru Platformelor Tehnologice Europene şi Clusterelor de interes
 • 1500 mailuri de informare
 • eveniment „vizita de lucru” cu participarea a 3 personalităţi din aria ST Europeană
 • 100 mape de prezentare

Activităţi:

 • Elaborare metodă, elaborare şi proiectare model experimental
 • Realizare parţială model experimental
 • Simulare model experimental realizat parţial
 • Realizare şi simulare integrală model experimental, experimentare model, elaborare referenţial prototip
 • Demonstrarea funcţionalităţii, proiectarea şi realizarea documentaţiei de analiză tehnico-economică, brevetare instituţională

Publicații:

Pagina proiectului: TERRA RO