Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020
4, August 2014

strategStrategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, denumită în continuare Strategia CDI 2014-2020 (SNCDI 2020), cuprinde principiile, obiectivele și un sumar al măsurilor recomandate pentru perioada amintită. Strategia este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul național de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 2014-2020 (PNCDI_3) și prin Programul Operațional “Competitivitate” – Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru susținerea afacerilor și competitivității, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaționale etc.), desfășurate prin instrumente de tipul Program Operațional Regional, Program Operațional Capacitați Umane, Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

Viziunea privind cercetarea și inovarea din România în 2020 stabilește un set de principii de acțiune, sprijinite pe 3 piloni principali:

 • Pilonul 1. Afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori cheie ai inovării.
 • Pilonul 2. Excelența prin internaționalizare: sectorul CDI ca spațiu de oportunitate.
 • Pilonul 3. Leadership regional la frontiera științei și în tehnologie: străpungeri în domenii strategice.

România se poziționează, prin CDI, alături de mari inițiative europene și internaționale, fie prin participare, fie prin asumarea unui rol de lider (în cazuri precum Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics din Măgurele, sau centrul internațional pentru cercetări avansate Fluvii, Delte, Mări “Danubius” în Tulcea), și prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră.

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE STRATEGIEI NAȚIONALE DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2014-2020

Obiective generale

 • OG1. Creșterea competitivității economiei românesti prin inovare
 • OG2. Creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii de frontieră.
 • OG3. Creșterea rolului științei în societate.

Obiective specifice

 • OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat
 • OS2. Susținerea specializării inteligente
 • OS3. Concentrarea unei părți importante a activităților CDI pe probleme societale
 • OS4. Susținerea aspirației către excelență în cercetarea la frontiera cunoașterii Obiective specifice transversale
 • OS5. Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători necesare pentru transformarea CDI într-un factor al creșterii economice
 • OS6. Dezvoltarea unor organizații de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali și globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea resurselor și prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public și public-privat, finanțarea științei și evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanțare pentru a facilita inovarea.

Informații valabile în aprilie 2014. Pentru cele mai noi actualizări vizitați pagina proiectului și pagina web a Ministerului Educației Naționale.