Solicitare informaţii de interes public
Legea nr. 544/2001
26, July 2023
Informaţii de interes public / Legea nr. 544/2001 ↓

Contact

Secretariatul ROSA
Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 5, sector 1, 010362 Bucureşti, România
Telefon: +40-21 316.87.22; +40-21 316.87.23
Email: rosa-hq@rosa.ro