SIAT
20, June 2014

TITLU PROIECT: SIAT — Sistem Integrat de Avertizare Timpurie, monitorizare şi analiză a riscului la seceta pentru România

Coordonator: ROSA — Agenţia Spatiala Română

Parteneri:

 • Administratia Naţională de Meteorologie — METEO 
 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare — INCDIF-ISPIF 
 • GEOSYSTEMS — S.C. GEOSYSTEMS Romania S.R.L. 
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterină Bucureşti — USAMV

Durata: 2009 — 2011

Director de proiect: Elena Savin

Descriere:

Sistemul integrat de avertizare timpurie si monitorizare a secetei in Romania, este o noutate in studiul secetei si in domeniul aplicatiilor spatiale pe plan national si international.

Proiectul presupune elaborarea de noi algoritmi de calcul a indicilor de seceta pe baza imaginilor satelitare multispectrale cu rezolutii spatiale diferite: joasa, medie, inalta si foarte inalta, precum si elaborarea unei metode statistice de prelucrare a sirurilor multitemporale de indici

de seceta pentru elaborarea avertizarilor timpurii

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui sistem integrat de avertizare timpurie, monitorizare si analiza a riscului la seceta pe teritoriul Romaniei, care sa combine informatia satelitara cu datele masurate pe teren si cu rezultatele modelarii numerice climatice.

Activitati:

Activitate 1 – Stabilirea caracteristicilor sistemului

 • Act. 1.1 – Definirea interfetei cu utilizatorii
 • Act. 1.2 – Definirea arhitecturii sistemului
 • Act. 1.3 – Definirea metodelor, procedurilor si a strategiei de dezvoltare a sistemului

Activitate 2 – Achizitia si prelucrarea imaginilor satelitare

 • Act. 2.1 Achizitionarea, instalarea si calibrarea statiei de receptie
 • Act. 2.2 – Achizitionarea si pre-procesarea imaginilor satelitare
 • Act. 2.3 Calibrarea si pre-procesarea imaginilor satelitare achizitionate in timp cvasi real si a imaginilor de arhiva
 • Act. 2.4 – Elaborarea si validarea algoritmilor de prelucrare a imaginilor satelitare de rezolutie spatiala medie, fina (HR) si foarte fina (VHR)
 • Act. 2.5 – Elaborarea produselor derivate din imagini satelitare

Activitate 3 – Dezvoltarea modelului climatic regional

 • Act. 3.1 – Adaptarea si calibrarea modelului climatic regional
 • Act. 3.2 – Implementarea si validarea modelului climatic
 • Act. 3.3 – Realizarea estimarilor climatice

Activitate 4 – Elaborarea, implementarea si validarea sistemului

 • Act. 4.1 – Elaborarea sistemului integrat
 • Act. 4.2 – Implementarea sistemului
 • Act. 4.3 – Validarea sistemului

Activitate 5 – Managementul proiectului

 • Act. 5.1 – Coordonarea consortiului si a realizarii proiectului
 • Act. 5.2 – Realizarea paginii web
 • Act. 5.3 – Diseminarea rezultatelor proiectului
 • Act. 5.4 – Actualizare pagina web

În prima etapă au fost elaborate interfata cu utilizatorii si arhitectura sistemului. Interfaţa cu utilizatorii se realizează prin intermediul serviciului web – Web Map Service (WMS), care cuprinde: interfaţa prin care utilizatorul lansează cererea, bazele de date, aplicaţiile de prelucrare de date şi de vizualizare a informaţiilor sub formă de analize, hărţi si grafice.

 • SIAT_etapa1
 • Interfata sistemului bazata pe Web Map Service

In cadrul proiectului au fost dezvoltate metode de accesare rapida a imaginilor:

 • din arhive on-line gratuite, imagini MODIS, LANSAT, NOAA,
 • din arhive on-line obţinute prin aplicarea cu o propunere de proiect, imagini TERRASAR- X, ERS2,  ENIVISAT ASAR, SPOT, MERIS.
 • contra cost,  imagini SPOT VEGETATION, RADARSAT 2.

Publicații:

Pagina proiectului: