SIARP
19, June 2014

TITLU PROIECT: SIARP – Sistem informatic autoinstruibil de asistenta on-line a participanţilor la traficul rutier urban – rutare şi predicţie

Coordonator: NEURON GROUP SRL

Parteneri:

 • ROSA – Agenţia Spaţială Română 
 • IPA 
 • UPB – Universitatea “POLITEHNICĂ” Bucureşti 

Durată:

Director de proiect:

Descriere: Proiectul SIARP îşi propune realizarea şi implementarea unui sistem informatic cu predicţie şi autoinstruibil, capabil să ofere participanţilor la trafic asistenta on-line în vederea alegerii traseului optim între două sau mai multe locaţii dintr-o regiune geografică (metropolă/oraş, judeţ, întreaga ţară). Utilizatorul este cel care va alege criteriul: timp minim, drum minim, tipul arterelor, atingerea unor anumite obiective pe traseu etc.

Faţă de sistemele de navigaţie actuale statice – sistemul propus se caracterizează astfel:

 • este un sistem dinamic în care parametrii care definesc traficul auto (volumul, gradul de ocupare, viteza) se modifică în timp, necesitând o metodologie prin care se determina influenta fiecărui factor asupra duratei de deplasare estimate.
 • este un sistem autoinstruibil (sistem expert – ES sau mai general sistem bazat pe cunoaştere -KBS Knowledge Based System), domeniu al inteligenţei artificiale care îşi corectează dinamic modelul matematic probabilistic pe care îl implementează, pe baza setului de date de intrare;
 • este un sistem predictiv – utilizează modele matematice de tip reţele probabilistice care permit generarea unor reprezentări ale comportării sistemului într-un spaţiu de stări posibile şi apoi utilizarea acestor reprezentări pentru predicţie şi diagnoză;
 • se bazează pe un sistem GIS expert care are asociate atât baze de date spaţiale, cât şi atributele caracteristice obiectelor.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

 • Studiu tehnic – Analiza stadiului pe plan  mondial.  Analiza funcţională şi de performanţă. Achiziţie date şi postprocesare
 • Specificaţii tehnice şi proiect de realizare. Achiziţie date şi postprocesare. Realizarea hârtii vectoriale şi a grafului static al municcipiului Bucureşti şi jud. Ilfov
 • Implementarea subsistemelor software şi a bazelor de date. – Achiziţie date şi elaborare hărţi vectoriale
 • Elaborarea metodologiei de testare şi dezvoltarea programelor de test (simulatoare de operatori). Testarea sistemului integrat. Depanări, acceptanta sistemului. Achiziţie date şi elaborare hărţi vectoriale
 • Studiu privind exploatarea în viitor. Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii; acceptanta.

Publicații:

Pagina proiectului: SIARP