Sesiune de informare pentru Programul Naţional de Cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul securităţii şi apărării – 2005
30, March 2005

Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii împreună cu Agenţia Spaţială Română şi Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, organizează prima Sesiune de informare pentru programul naţional de cercetare în domeniu în ziua de marţi, 29 Martie 2005, orele 09:30 – 18, la Biblioteca Academiei Române, Sala “Ion Heliade Rădulescu”. Detalii privind participarea se găsesc în documentele anexate. Informaţii suplimentare pe adresa gims-hq@rosa.ro 

Data: Marti, 29 Martie 2005, Loc: Biblioteca Academiei Române, Sala “Ion Heliade Radulescu”

Organizatori: Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securității
Agenţia Spaţială Română
Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
Fișa de participare(.doc, online) 
Program preliminar 
 
Evoluțiile pe plan internațional și european în problematica securității și influența determinantă a cercetarii stiințifice și dezvolării tehnologice și industriale asupra domeniului au condus la elaborarea recentă a unui program național de cercetare în domeniul securității și apărării naționale.
Caracterul multidisciplinar și multisectorial al activităților, posibilitatea de a oferi o țintî concretă și necesară rezultatelor de cercetare științifică precum și necesitățile naționale în procesul de integrare europeană reprezintă o oportunitate pentru colaborarea reală între institute de cercetare, universități și industria de înaltă tehnologie de profil.
Un obiectiv major este pregătirea participarii actorilor naționali la programul european de cercetare în domeniul securității. Aprobată recent de Comisia Europeană, această prioritate devine o componentă importantă a Programelor cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene, la care România contribuie financiar. Programul de cercetare în domeniul securității va fi finanțat de Comisia Europeană cu 1 miliard de euro anual începând cu anul 2007.
Scop:
–         Informarea participanților asupra programelor europene / internaționale recente de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul securității și prezentarea principalelor obiective ale Programului național de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul securității și apărării;
–         Prezentarea de către participanți a preocuparilor, realizărilor și posibilelor propuneri de proiecte în domeniu în vederea consolidării principalelor direcții de cercetare-dezvoltare și definitivarea priorităților pentru Programul național de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul securității și apărării;
–         Promovarea unui mediu colaborativ pentru identificarea de preocupări comune și realizarea de parteneriate pentru proiecte de cercetare-dezvoltare care ar putea fi incluse în programul național și în acțiunile europene / internaționale viitoare si prezente.
Participare:
Sesiunea este dedicata organizațiilor industriale, de cercetare științifică și universitare cu activități în domeniul securității și apărării naționale, indiferent de forma de organizare și proprietate.
Organizatorii invită participanții să efectueze prezentari ale posibilelor proiecte și/sau expresii de interes pentru includerea unor obiective/direcții tematice/rezultate în obiectivele prioritare naționale, pentru sinergizarea eforturilor și realizarea masei critice necesare unui impact real pe piața cercetării.
Participarea se face pe bază de invitație ce va fi emisă în urma completării fișei de înregistrare. Aceasta va fi transmisă prin fax la (021) 3128804 sau e-mail la gims-hq@rosa.ro până la 22.03.2005, orele 17.
Participantii care doresc sa susțină una sau mai multe prezentări sunt rugați să le elaboreze și să le trimită la adresa gims-hq@rosa.ro până la data de 25.03.2005, orele 17. Prezentările vor conține maximum 4 pagini de videoproiecție și vor fi transmise în format electronic (MS PowerPoint sau compatibil). Prezentările efectuate de participanți nu vor conține informații clasificate conform cu legislația în vigoare.
Pentru informare, participanții sunt rugați să consulte urmatoarele documente:
 –         Hotarâre nr. 1574 din 30-09-2004 privind constituirea, organizarea și funcționarea Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securității, Monitorul Oficial nr. 905 din 05-10-2004.(.doc)
–         Hotarâre nr. 2080 din 24-11-2004 privind modificarea și completarea H.G. 5562001 privind reactualizarea Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, Monitorul Oficial nr. 1160 din 08-12-2004. (.doc)
–         European Commission Communication of 3rd February 2004 On the implementation of the Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research, COM(2004) 72 final, Bruxelles.(.pdf)
–         European Commission Decision of 4th February 2005 Concerning the adoption of the Programme of Work 2005 for the Preparatory Action in the field of Security Research, C(2005)259, Bruxelles.(.pdf)
–         Programul NATO Security through Science
 Contact:Ion Nedelcu, Agenția Spațială Română, tel. 021-2128722, fax 021-3128804, e-mail ion.nedelcu@rosa.ro
 
Program preliminar:
09:00   Înregistrare participanti
09:30   Deschidere oficială
09:40   Informare asupra programelor naționale, europene și internaționale în domeniul securității și apărării – prezintă reprezentanți ai Grupului interministerial pentru cercetare în domeniul securității
11:00   Pauză de cafea
11:30   Sesiune de prezentare pentru participanti 1
13:00   Pauză de masa
14:00   Sesiune de prezentare pentru participanti 2
15:50   Pauză de cafea
16:00   Sesiune de prezentare pentru participanti 3
17:30 – 18:00   Discuții și concluzii