SEREN I
23, June 2014

TITLU PROIECT: SEREN I — SEcurity REsearch Ncp network — phase I (Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact pentru Cercetarea în Domeniul Securităţii — faza I)

Coordonator: Research Executive Agency 

Parteneri: Agenţia Spaţială Română — ROSA + 26 alţi parteneri

Durata: 18 luni

Director de proiect:

Descriere:  

SEREN2 este un proiect finanțat de FP7 Security, pentru îmbunătățirea serviciilor de retelelor NCP de securitate prin activități transnaționale. 

Obiectivele proiectului:

 • obiectivul SEREN – acţiune de coordonare – este de a lega diferitele NCP-uri pentru programul de cercetare în domeniul securităţii, de a iniţia coordonarea reţelei, de a îmbunătăţi calitatea reţelei şi abilitatea membrilor săi de a furniza servicii de înaltă calitate comunităţii.
 • Cercetarea în domeniul securităţii prezintă mai multe specificităţi în comparaţie cu alte priorităţi tematice din programul COOPERARE al PC7 al CE. În consecinţă, probabil mai mult decât în alte programe şi priorităţi tematice ale PC7, există o necesitate stringentă de informare şi sprijinire a Comunităţii Europene de Cercetare în domeniul Securităţii de a participa în PC7. Totuşi, întrucât ESRP (European Security Research Programme) este un program nou în PC7, NCP-urile sunt de asemenea lipsite de o vastă experienţă în domeniu şi au experienţe heterogene. Aşadar, se apreciază că este necesară consolidarea reţelei Punctelor Naţionale de Contact pentru prioritatea tematică “Securitate”. Proiectul SEREN-faza I se va derula pe o perioadă de 18 luni şi urmăreşte implementarea unei reţele consolidate şi performante a NCP-urilor pentru “Securitate”.
 • identificarea nevoilor reţelei şi iniţierea coordonării între membrii acesteia
 • sporirea cunoştinţelor NCP-urilor asupra mediului european de securitate
 • coordonare în vederea sporirii cooperării trans-naţionale şi instruire
 • diseminarea rezultatelor în interiorul reţelei

Activitati:

WP1 – Imbunatatirea retelei NCP-urilor

 • T1.1: Identificarea nevoilor si a potentialului NCP-urilor pentru securitate si a partilor interesate
 • T1.2: Linii directoare pentru NCP-uri si Knowledge Pool
 • T1.3: Metodologie pentru crearea unui Grup tinta si relationare
 • T1.4: Site internet

WP2 – Analiza sistemelor nationale, a programelor si structurilor suport

 • T2.1: Identificarea si comparerea sistemelor nationale de cercetare pentru securitate
 • T2.2: Identificarea structurilor suport
 • T2.3: Diseminare

WP3 – Promovarea cooperarii trans-nationale si instruire

 • T3.1: Definirea unui sistem comun pentru cautarea de parteneri
 • T3.2: Prezentarea rezultatelor cautarilor de parteneri la evenimentele nationale si sprijinirea SRC’08
 • T3.3: Sesiune de instruire

WP4 – Managementul proiectului si comunicare

 • T4.1 Management si Coordonare
 • T4.2: Organizarea comitetelor directoare si redactarea minutelor
 • T4.3: Organizarea a 3 reuniuni plenare si redactarea rapoartelor
 • T4.4: Comunicarea cu actorii europeni si monitorizarea politicilor si actiunilor relevante pentru securitatea europeana

Publicații: 

Pagina proiectului: SEREN I