SAFER
23, June 2014

TITLU PROIECT: SAFER – Servicii şi Aplicaţii pentru Situaţii de Urgenţă

Coordonator: Infoterra Germany ( ITD )

Parteneri: AgenţIa Spaţiala Română — ROSA + 57 alţi parteneri

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

SAFER are ca scop implementarea versiunii preoperationale a Serviciului de bază pentru Gestiunea Situaţiilor de Urgenţă. Programul va întări capacitatea europeană de răspuns la situaţii de urgenţă reprezentate de incendii, inundaţii, cutremure, erupţii vulcanice, alunecări de teren, crize umanitare.

Implicarea utilizatorilor este un element de bază şi o activitate în sine din cadrul proiectului prin care se urmăreşte federalizarea utilizatorilor atât pentru intervenţii în Europa cât şi în afară Europei. Accentul pus pe asigurarea calităţii şi metodele de validare este reflectat în planul de realizare a proiectului.

Consorţiul celor 59 parteneri europeni, este construit în jurul unei echipe nucleu, de furnizori europeni de servicii, deja implicat în proiecte anterioare sau în derulare, în cadrul FP6 sau programe ESA. O reţea largă de parteneri ştiinţifici şi furnizori de servicii va extinde dimensiunile europene în care se încadrează, în particular în noii membrii de stat.

În ceea ce priveşte prioritatea II la SAFER, în principal activităţile legate de inundaţii, lucrul se va concentra asupra: evaluarea riscurilor de inundaţii; mapare activă.

Obiectivele proiectului:

Ţinta principală a proiectului SAFER este de a îmbunătăţi serviciile de bază şi validarea performanţelor, luând în calcul 2 priorităţi:

  • prima prioritate este timpul scurt de răspuns în momentele de criză, cu capacitatea de realizare a unor hărţi, după dezastre, incluzând serviciile relevante de pregătire (hărţi de referinţă); Având în vedere validarea obiectivelor, proiectul va furniza servicii la scară mare începând cu 2008, pentru evenimente reale sau în decursul unor exerciţii specifice. Criteriul principal de performanţă este timpul de răspuns. Activităţile de cercetare-dezvoltare adresează deopotrivă aspecte operaţionale, tehnic şi organizaţionale. Conţinutul acestui prim proces este compatibil cu acţiunea preliminară adoptată recent.
  • cea de-a doua prioritate este extinderea componentelor serviciilor nucleu înainte şi după criză. Ţinteşte spre cel mai lung termen de evoluţie al serviciilor, prin prevederea pentru produse tematice, care să fie adăugate, în portofoliul de servicii. Criteriul principal de performanţă este valoarea adăugată a produselor al informaţiei cu risc specific. În SAFER, prodúsele tematice, vor acoperi, în special, riscurile pricinuite de vreme şi riscurile geofizice.

SAFER include acţiuni transversale de cercetare, tehnologie şi dezvoltare, cu obiectivul de a mări valoarea adăugată a lanţului de servicii global.

Activităţi:

Publicații: 

Pagina proiectului: