Workshopul Regional din România privind Utilizarea Tehnologiei Spațiale pentru Managementul Dezastrelor în Europa, 19-23 mai 2003
26, May 2003

Programul final, prezentările, și posterul workshopului regional organizat de Organizația Națiunilor Unite/România privind utilizarea Tehnologiei Spaţiale pentru Managementul Dezatrelor în Europa – Poiana Braşov 19-23 mai 2003.

Acest workshop este o inițiativă comună a Oficiul Națiunilor Unite pentru afacerile spațiului cosmic (United Nations Office for Outer Space Affairs – OOSA) și Agenția Spațială Româna (ROSA), în numele Guvernului din România, și co-sponsorizat de către Agenția Spațială Europeană (ESA), Centrul Naţional de Studii Spațiale (Centre Naţional d’Études Spatiales – CNES), şi Strategia Internaționala a Națiunilor Unite pentru Reducerea Dezastrelor (United Nations International Strategy for Disaster Reduction – ISDR). Acest eveniment are ca scop reunirea practicienilor, a agențiilor spațiale și a celor responsabili de a face managementul dezastrelor a prezenta experiențele și cele mai bune practici cu privire la soluțiile bazate pe tehnologie spațială pentru managementul dezastrelor din Europa.

Sateliții de observare a Pământului contribuie la oferirea de soluții semnificative și unice în toate domeniile de management a dezastrelor: atenuarea efectelor dezastrelor, pregătire pentru dezastre, ajutorare în caz de dezastru și, de asemenea, reabilitare în caz dezastru. Astfel de soluții sunt deja o parte integrantă a activităților de gestionare a dezastrelor în multe țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, chiar. Chiar dacă capacitățile naționale în utilizarea tehnologiilor spațiale în țările în curs de dezvoltare au o rată semnificativă de creștere, există încă o nevoie clară de a sprijini într-un mod mai direct transferul acestor tehnologii disponibile, propunând în acelaşi timp abordări metodologice, care sunt într-adevăr personalizate și adecvate la nevoile specifice ale țării. În dezvoltarea acestor soluții metodologice sunt luate în considerare și incluse alte tehnologii spațiale, cum ar fi sistemele de navigație globală prin satelit (GPS, GLONASS și în viitor GALILEO), precum și sateliți de comunicare și meteorologici, în timp ce utilizarea sistemelor informatice geografice (GIS ) oferă o structură pentru integrarea informațiilor și contribuţia la o mai bună planificare și luare a deciziilor. Oficiul Națiunilor Unite pentru afacerile spațiului cosmic, în cadrul programului său pe tema aplicațiilor spațiale, deține un total de 5 workshopuri regionale privind utilizarea tehnologiei spaţiale pentru gestionarea dezastrelor, care aduc la un loc practicieni și agenții spațiale ce au dezvoltat deja soluții bazate pe tehnologie spaţială și pe cei responsabili cu managementul dezastrelor și, de asemenea, cu tehnologia spațială în țările în curs de dezvoltare.

Agenţia Spaţială Romană (ROSA), în calitate de instituţie coordonatoare a programelor spațiale naționale și reprezentant internațional al Româniaei la organizații importante legate de spațiu și în acorduri, dezvolta şi plănuieşte aplicarea de tehnologii spaţiale în maganementul riscurilor şi dezastrelor, ţinând cont de specificul naţional şi elementele regionale. Proiecte și studii privind catastrofele naturale specifice, precum inundații, cutremure și alunecări de teren, împreună cu acțiuni pentru creșterea gradului de securitate fata de factorii, sunt dezvoltate de către centrele de ROSA și institutele afiliate, universități și companii pe o bază tematică și internaționala largă.

Workshopurile regionale sunt un element al modulelor de consolidare a capacităților, al căror obiectiv final este de a încorpora utilizarea tehnologiilor spațiale într-o manieră durabilă în programele operaționale de gestionare a dezastrelor din întreaga lume. În plus față de workshopuri, modulele care sunt dezvoltate includ o componentă de formare, în cadrul și în afară, proiecte-pilot și o prezentare a rezultatelor managerilor de dezastru la nivel înalt și factorilor de decizie din instituții naționale și internaționale de finanțare. Mai mult decât atât, acesteworkshopuri vor crește gradul de conștientizare a managerilor și factorilor de decizie implicați în gestionarea dezastrelor cu privire la potențialele beneficii ale utilizării tehnologiilor spațiale; va pune la dispoziţie un forum în care nevoile specifice ale unei regiuni pot fi identificate; va permite consolidarea de rețele între agenții naționale și regionale, precum și definirea unor posibile parteneriate; şi cel mai important, va dezvolta un plan de cțiune regional, care va conduce la una sau mai multe proiecte-pilot care includ și rafinează utilizarea tehnologiilor spațiale pentru managementul dezastrelor.

Primul din cele cinci workshopuri a avut loc în La Serena, Chile, în 2000, în beneficiul țărilor din America Latină și Caraibe. Al doilea workshop regional a avut loc la Addis Abeba, 1-5 iulie 2002, şi au benefiaciat de el ţările africane. Al treilea Workshop Regional a avut loc în Bangkok , 11-15 noiembrie 2002 în beneficiul Asiei și al regiunii Pacificului, mai precis al tarilor țările care se află în regiunea ESCAP lui.