România – Recunoaștere Internațională
23, June 2003

Pentru prima data de la înființarea COPUOS, România va deține prin domnul Dumitru Dorin Prunariu, președintele Agenției Spațiale Române, președinția Sub-comitetului Științific și Tehnic pentru intervalul 2004-2006.

În perioada 11-20 iunie 2003 s-au desfășurat la Viena lucrările celei de-a 46-a sesiuni a COPUOS. A fost ultima prezidată de Raimundo Gonzales (Chile) și prima la care a participat, în calitate de nou director al Biroului pentru Problemele Spațiului Extra-atmosferice (OOSA), Sergio Camacho. 

La aceasta sesiune au participat reprezentanți din 53 de state membre ale Comitetului, 6 state cu statut de observator, precum și alte agenții specializate din sistemul Națiunilor Unite, organizații guvernamentale și neguvernamentale. Delegația română, condusă pe rând de dl.Marius-Ioan Piso, directorul executiv al Agenției Spațiale Române (ASR) și dl.Dorin-Dumitru Prunariu, președintele ASR, a prezentat într-o prima intervenție în plenul lucrărilor demersurile întreprinse în plan național și regional în vederea înființării Rețelei de Centre de Cercetare și Educare în Stiință și Tehnologiile Spațiale pentru Centrul, Estul și Sud-Estul Europei. Au fost menționate cursul de pregătire academica pus la dispoziția Rețelei încă din noiembrie 2002 precum și software-ul (elaborat în cea mai mare parte de experții ASR) destinat educației la distanță. În alte intervenții au mai fost o prezentate, pe larg, programul național AEROSPAȚIAL, precum și rezultatele obținute în colaborările internaționale recente, în special cu Agenția Spațială Europeană, NASA și Agenția Spațiala Franceză. Acestea au fost în special proiecte Științifice dar și unele proiecte comune legate de aplicații spațiale directe în agricultură, telemedicină sau tehnici satelitare de monitorizare, poziționare și navigare. A fost accentuată cooperarea României cu țările în curs de dezvoltare cu experiență redusă în domeniu, în special Azerbaijan și Angola. 

Urmare discuțiilor informale purtate cu reprezentanți din conducerea OOSA au rezultat aprecieri pozitive asupra poziției României – țara care cooperează la un înalt nivel tehnic și Științific cu puterile spațiale mondiale și care derulează de asemenea proiecte spațiale și cu țări în curs de dezvoltare. 

Punctele noi pe Agendele de lucru ale COPUOS și ale sub-comitetelor vor fi următoarele: 

a. “telemedicina prin intermediul tehnologiilor spațiale”, pentru Sub-comitetul Științific și Tehnic (ScST) în perioada 2004-2006; 

b. “practica statelor și a organizațiilor internaționale în înregistrarea obiectelor spațiale”, pentru Sub-comitetul Juridic (ScJ) în perioada 2004-2006; 

c. “spațiul și educația” pentru COPUOS în perioada 2004-2006.

Alegerea biroului COPUOS pentru următorii doi ani a reprezentat un punct de interes deosebit pe Agenda de Lucru a sesiunii actuale. Deși negocierile au început cu mult înaintea sesiunii, decizia a fost luată prin consens abia spre sfârșitul acesteia.

Conform schemei austriece, prima de la înființarea COPUOS care reflecta întocmai principiul reprezentării egale a tuturor grupurilor geografice și ocuparea prin rotație a funcțiilor, biroul va avea următoarea componență pentru viitorii doi ani: 

  • Președinte COPUOS: Adigun Ade Abiodun (Nigeria), 
  • Prim vice-presedinte COPUOS: Ciro Arevalo Yepes (Columbia), 
  • Al doilea vice-președinte/raportor COPUOS: Parviz Tarikhi (Iran), 
  • Președinte Sub-comitet Științific si Tehnic: Dumitru Dorin Prunariu (România), 
  • Președinte Sub-comitet Juridic: Sergio Marchisio (Italia). 

Pentru România, obținerea acestei funcții a fost posibilă datorită: 

  • participării consecvente, prin reprezentanții ASR, la activitățile COPUOS și ale sub-comitetelor; 
  • evoluției rapide a cercetării și aplicațiilor spațiale în România în ultimii ani, în special prin programul coordonat de ASR; 
  • politicii de cooperare internațională echilibrată în domeniul spațial, prin dezvoltarea de programe comune în special cu Agenția Spațială Europeană, dar și cu Comisia Europeană, SUA – NASA, Rusia, țări din lumea a treia. 
  • organizării (în comun de către OOSA și ASR) cu succes a Conferinței regionale pregătitoare a UNISPACE III pentru Europa de Est (București, februarie 1999) și a Seminarului regional referitor la utilizarea tehnologiilor spațiale pentru prevenirea dezastrelor (Poiana Brașov, mai 2003); 
  • personalității d-lui Dumitru Dorin Prunariu, apreciat de ambele puteri spațiale (SUA și Rusia). 

Trebuie menționat că, până în prezent, președinția acestui sub-comitet a fost deținută numai de reprezentanții statelor dezvoltate. Preluarea președinției ScST de România presupune inițierea negocierilor pentru elaborarea unui set de măsuri privind amplificarea activităților COPUOS. 

În prima sesiune condusă de reprezentantul României va fi finalizat raportul privind aplicarea recomandărilor UNISPACE III, la cinci ani de la elaborarea lor. De asemenea, în timpul mandatului României vor fi elaborate noile direcții de acțiune ale COPUOS pentru următorii 10-15 ani, cu o importanță deosebită în actualul context de implicare a tehnologiei spațiale în securitatea globala. Exercitarea acestei funcții poate reprezenta o acțiune care, bine gestionată, va contribui substanțial la integrarea României în comunitatea statelor care dezvolta programe spațiale.