România – la președinţia COPUOS
8, June 2010

Comitetul pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) a fost creat de către Adunarea Generală în 1959 (rezoluția 1472 (XIV)) pentru a revizui domeniul de aplicare al cooperării internaționale în domeniul utilizării pașnice a spațiului cosmic, pentru a elabora programe în acest domeniu, care să fie întreprinse sub egida Națiunilor Unite, pentru a încuraja cercetarea continuă și diseminarea de informații cu privire la probleme ale spațiului cosmic și pentru a studia probleme juridice care decurg din explorarea spațiului cosmic.

Cosmonaut român Dumitru Prunariu Dorin, Președinte al Consiliului Științific al Agenției Spațiale Române, va fi ales președinte al COPUOS pentru perioada 2010-201