Răspunsul Agenției Spațiale Române cu privire la recenta campanie de dezinformare publică
3, April 2013

Agenția Spațială Română (ROSA) constată grava dezinformare a publicului și denigrarea instituției Agenției Spațiale Române, mediului științific, de cercetare și industrial, precum și a persoanelor din acest domeniu. În acest sens, declară următoarele:

1. ROSA nu intră în dispute cu un ONG autopublicitar (1) și cu organizații media care nu respectă principiul obiectivității presei (2)

(1) Parteneriate mediasecțiuni în publicații etc.

(2) Inițiatorul acestei campanii de denigrare este Jurnalul.ro, al cărui redactor-șef este dl. Adrian Cercelescu, în timp ce dna. Monica Cercelescu este managerul de marketing al ARCA.

2. ROSA în calitate de autoritate națională nu intră în dispute cu același ONG care în Competiția națională pentru proiecte CDI – STAR (2012) a depus patru propuneri de proiecte, proiecte ce nu au obținut punctajul necesar includerii acestora pe lista proiectelor propuse pentru finanțare (3). Propunerile de proiecte ARCA s-au situat pe locurile 95, 104, 105 și 114 dintr-un total de 117 propuneri de proiecte CDI evaluate. Evaluarea propunerilor de proiecte s-a facut, în conformitate cu legislația în vigoare, de experți evaluatori independenți, români și străini, fiind din punct de vedere legal, definitivă și irevocabilă.

(3) Competiția națională pentru proiecte CDI – STAR (2012) nu este singura competiție la care același ONG nu a obținut un punctaj care să asigure includerea propunerii(lor) de proiecte în categoria celor finanțabile. Ca exemplu, această situație o regăsim la competiția “1st Call for Outline Proposals under the Romanian Industry Incentive Scheme” (2012), competiție lansată de Agenția Spațială Europeană, evaluatori fiind experți ai Agenției Spațiale Europeane.

3. ROSA este responsabilă pentru bunul renume al comunității științifice, tehnologice și industriale române în domeniul spațial, motiv pentru care vom investiga acest caz grav de dezinformare publică și vom publica rezultatele.

Între timp, încurajăm publicul larg să verifice din mai multe surse infomațiile care le parvin, iar reprezenanțiilor media ROSA le stă la dispoziție pentru orice informații la rosa_hq at rosa.ro