Proiecte pentru Reducerea Pandemiei COVID-19
11, April 2020

Agenția Spațială Română (ROSA) împreuna cu Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare în domeniul Securității (GI-CDIS) și reprezentanți ai Ministerului Sănătății au pregătit un set de proiecte, cu obținerea rezultatelor într-un termen scurt, pentru asistarea populației și a organismelor abilitate în vederea reducerii efectelor pandemiei COVID-19.

Obiectivele proiectelor au fost identificate în baza competențelor și capacităților CDI ale entităților naționale de cercetare – dezvoltare și ale industriei. Propunerile au fost solicitate de Ministerul Educației și Cercetării și, pentru operativitate, vor fi contractate în urgență și finanțate prin UEFISCDI.

Temele, având termene de realizare și furnizare a primelor rezultate în 30 de zile, au ca obiective generale identificarea și oferirea de soluții de monitorizare și management al crizei, realizarea de sisteme de protecție, realizarea de sisteme de decontaminare precum și furnizarea de soluții de prevenție, diagnostic și tratament în vederea asigurării protecției și reducerii impactului pentru personalul de intervenție și populație.

Temele vor fi finanțate în cadrul PNCDI III pentru perioada 2015-2020, Programului 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare.

GI-CDIS este alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Agenției Spațiale Române (ROSA), Ministerului Apărării Naționale (MApN), Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ai celorlalte instituții componente ale sistemului național de securitate și apărare.

Constituit în baza H.G. nr. 1574/2004 privind organizarea și funcționarea Grupului Interministerial pentru Cercetare-Dezvoltare în domeniul Securității și a prevederilor H.G. nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare, GI-CDIS își desfășoară în prezent activitatea în baza Protocolului privind cooperarea între ministere şi instituții ale administraţiei publice din România pentru susţinerea cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniul securităţii, ROSA asigurând secretariatul.

Sursă imagine: UN