Proiect Strategie 3S
11, December 2020

TITLU PROIECT: Proiect Strategie 3S  Strategia participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

 • Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – ATMFI
 • Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare – ACTTM
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
 • Institutul de Științe Spațiale – ISS – Filiala INFLPR
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială” Elie Carafoli” – INCAS București
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI
 • Universitatea “Politehnica” din București – UPB
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – USAMVB
 • Institutul pentru Tehnologii Avansate – ITA

Durata: noiembrie 2020 – august 2021

Valoare totala proiect: 5.900.000 lei

Proiect finantat prin Programul P2 – Creșterea competitivității economiei românești, Subprogram 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare / SOLUTII 3 coordonat de UEFISCDI

Rezumat

Proiectul își propune elaborarea Strategiei naționale de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru ciclul de planificare strategică 2021-2027 raportat la noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu.

Dezvoltarea industriei spațiale și de securitate, care o include pe cea de apărare, este esențială pentru dezvoltarea națională asigurând, fară a se limita la: creșterea puterii naționale; integrarea țării în mediul de alianțe politice (UE, NATO, ESA, EDA, OECD), atât ca actor industrial cât și tehnologic; utilizarea eficientă a capacității competitive a industriei naționale pentru perioada de dezvoltare spre nivelul mediu UE.

Realizarea strategiei naționale specifice acestor domenii se realizează într-un context European favorabil în care rolul domeniilor spațiu, securitate și apărare este într-o semnificativă creștere, cadrul de coordonare este redefinit (înființarea DG DEFIS, înființarea Agenției pentru Programul Spațial European – GSA/EUSPA, etc.), concomitent cu definirea noului ciclu de planificare financiară pentru perioada 2021-2027.

Implementarea proiectului, propusă de de un consorțiu format din principalii actori naționali în domeniile industriei de securitate și spațiu, va fi asigurată printr-o largă consultare a organizațiilor cu activitate în domeniu (instituții si autorități publice responsabile, organizații de cercetare, universități, IMM, idustrie, asociații industiale și profesionale etc.).

Identificarea competențelor și preocupărilor naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu, definirea/identificarea priorităților naționale raportat la politicile europene, identificarea unor instrumente de susținere și creștere a capacităților și competențelor, analiza cadrelor legislativ, financiar și tehnologic specifice acestor domenii vor constitui elemente de fundamentare ale strategiei.

1. Scopul proiectului

Elaborarea Strategiei participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu.

2. Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 1. Identificarea priorităților și competențelor naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu corelat cu politicile europene de cercetare în aceste domenii (DG Defense Industry and Space; European Space Agency; DG Research and Innovation; DG Communications Networks, Content and Technology; European Defense Agency etc.)
 2. Elaborarea strategiei naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru noul ciclu de planificare strategică (2021-2027)
 3. Definirea, promovarea și susținerea implementării (identificare surse/instrumente de finanțare, asigurare expertiză etc.) unor teme de cercetare de interes național.
 4. Integrarea politicilor și activităților naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu în contextul internațional evolutiv.

3. Rezultate preconizate

 • Strategia de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu
 • Teme de cercetare prioritate în domeniile industriei de securitate și spațiu

 

Etapa 1 – Competențe și preocupări (activități, strategii de dezvoltare) naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu. Analiză preliminară a  cadrului  legislativ/financiar/ tehnologic național.

Identificarea competențelor și preocupărilor naționale de cercetare în domeniul industriei de securitate (actori cheie/competențe/preocupări)

Identificarea competențelor și preocupărilor naționale de cercetare în domeniul spațial (actori cheie/competențe /preocupări)

Analiza preliminară a cadrului  legislativ/ financiar/tehnologic național specific domeniilor industriei de securitate și spațiu

Elaborarea strategiei naționale de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu 2021-2027 (draft v.0, linii directoare)

Rezultate

Documentație privind competențele și preocupările naționale de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu.

Documentație privind cadrul legislativ/financiar tehnologic național – analiză preliminară.

Strategia națională de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru noul ciclu de planificare strategică (2021-2027) – draft v.0. (linii directoare)

 

Etapa 2 – Identificarea, definirea și armonizarea priorităților naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu raportat la politicile europene în aceste domenii. Instrumente specifice de susținere și creștere a competențelor în domeniu.

Identificarea, definirea și armonizarea priorităților naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu raportat la politicile și inițiativele europene în aceste domenii

Identificarea instrumentelor specifice de susținere și creștere a competențelor naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu (inițiative legislative, definire instrumente financiare etc.)

Elaborarea strategiei naționale de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu 2021-2027 (draft v.1)

Rezultate

Documentatie privind prioritățile naționale de cercetare în domeniile industriei de securitate și spațiu.

Documentatie privind instrumentele specifice de susținere și creștere a competențelor pentru domeniile industriei de securitate și spațiu.

Strategia națională de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru noul ciclu de planificare strategică (2021-2027) – draft v.1

 

Etapa 3 – Strategia națională de CDI  în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru noul ciclu de planificare strategică (2021-2027). Teme de cercetare de interes național în domeniile industriei de securitate și spațiu

Elaborarea strategiei naționale în domeniile industriei de securitate și spațiu (document final);

Definirea unor teme de cercetare de interes național specifice domeniilor industriei de securitate și spațiu;

Promovare și susținerea temelor de cercetare de interes național specifice domeniilor industriei de securitate și spațiu (prin identificarea de surse și instrumente de finanțare și asigurarea expertizei necesare)

Rezultate

Documentatie privind teme cercetare de interes național în domeniile industriei de securitate și spațiu. Modalități de promovare și susținere a acestora.

Strategia națională  de CDI în domeniile industriei de securitate și spațiu pentru noul ciclu de planificare strategică (2021-2027).