Programul SECURITATE 2
8, November 2005

Proiectele selectate pentru finanțare din “Lista de rezervă a proiectelor care se pot finanța – Competiția 2005”.

În limita fondurilor disponibile au fost selectate pentru finanțare, din lista de rezervă, proiectele care au obținut în urma procesului de evaluare un punctaj de minim 88,00 puncte.

Proiectele aflate pe Lista celor care se finanțează vor fi negociate cu conducerea programului SECURITATE în vederea contractării în zilele de vineri, 11 noiembrie, orele 12:00 până sâmbătă 12 noiembrie, orele 17:00 la sediul Agenției Spațiale Române. La negocieri vor participa din partea executantului: directorul de proiect, responsabilul de proiect din partea partenerilor cu contribuție preponderenta la realizarea proiectului, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia din partea organizației coordonatoare.

Rugăm directorii de proiect care au preferințe pentru o anumită dată și/sau oră în perioada negocierii să anunțe aceasta prin e-mail la adresa program.securitate@rosa.ro.