Programe din directoratul CSC (Connectivity and Secure Communications)
1, July 2014

Directoratul CONNECTIVITY and SECURE COMMUNICATIONS (CSC) acoperă domeniul tehnologiilor de comuncații satelitare prin programul ARTES 4.0 creat încă din 1993 în forma sa inițială ARTES. Alături de acesta, începând cu anul 2022 CSC a lansat programul SECURE CONNECTIVITY ca o contribuție majoră la programul IRIS2 al Comisiei Europene. Tot din 2022 CSC derulează două programe în colaborare cu alte directorate ESA – CIVIL SECURITY from SPACE (alături de Earth Observation) și MOONLIGHT (alături de NAVIGATION).

 

Programul ARTES 4.0 este menit să susțină dezvoltarea industriei europene de telecomunicații satelitare (SatCom), înglobând mecanisme care să-i permită să urmeze tendințele unei piețe extrem de dinamice și competitive. Este structurat ca o colecție de activități derulate de-a lungul a 4 linii generice de program (GPL) și 3 linii strategice de program (SPL), fiecare cu obiective și durată de viață specifică. Aceste activități pot fi propuse atât de ESA cât și de partenerii industriali din țările participante la program, regulile de finanțare și de implementare a activităților fiind specifice fiecărei GPL/SPL.

FUTURE PREPARATION GPL – are ca obiectiv studiul dezvoltărilor tehnologice de ultimă oră și ale tendințelor pieței de SatCom în vederea actualizării planurilor de activitate ale ESA pe termen mediu și lung, asigurând totodată reprezentarea intereselor ESA în comisiile internaționale de standardizare
CORE COMPETITIVENESS GPL – reprezintă elementul central din ARTES 4.0 unde mediul logistic și financiar permite dezvoltatea de tehnologii, echipamente, servicii și aplicații pentru segmentul spațial sau terestru
PARTNERSHIP PROJECTS GPL – își propune ca în parteneriat cu actori din industrie, cercetare sau învățământ, să dezvolte și să valideze sisteme, platforme, echipamente și/sau sateliți de telecomunicații precum și echipamentele de sol necesare, în concordanță cu planul de dezvoltare pe termen lung al ESA
BUSINESS APPLICATIONS and SPACE SOLUTIONS GPL – urmărește exploatarea comercială a echipamentelor și datelor spațiale existente, precum și a capacităților terestre corespunzătoare, pentru studii de fezabilitate și proiecte demonstrative care solutionează probleme ale societății umane și favorizează înființarea de afaceri în această direcție
SPACE for 5G/6G and SUSTAINABLE CONNECTIVITY SPL – își propune să susțină integrarea telecomunicațiilor satelitare cu rețelele terestre de telecomunicații, contribuind la armonizarea lor în cadrul standardelor 5G/6G
SPACE SYSTEMS for SAFETY and SECURITY SPL – contribuie la dezvoltarea proiectelor de anvergura ale institutiilor europene pentru sistemele spatiale destinate sigurantei si securitatii
OPTICAL and QUANTUM COMMUNICATIONS – SCYLIGHT SPL – își propune să susțină industria europeană pentru a atinge nivelul de excelență industrială și de lider de piață în domeniul tehnologiilor de comunicații optice satelitare

 

Programul SECURE CONNECTIVITY derulat în strânsă colaborare cu programul IRIS2al Comisiei Europene, are ca scop dezvoltarea și implementarea de soluții de telecomunicații securizate, autonome și reziliente, având la bază tehnologii spațiale și este format din două elemente:

Elementul 1 – va asigura dezvoltarea și validarea infrastructurii guvernamentale pentru servicii de telecomunicații “Hard-GOV” disponibile doar utilizatorilor autorizați de tip guvernamental. Această infrastructură va include sateliți, rețeaua EuroQCI, segmentul de sol al programului GOVSATCOM și sisteme de monitorizare a securității rețelei.
Elementul 2 – va asigura validarea unor servicii comerciale de tip “Light-GOV”, oferite unor utilizatori autorizați în condiții de piață concurențială, servicii bazate pe o infrastructură comercială dezvoltată de partenerii contractuali din Elementul 1.

 

Programul CIVIL SECURITY FROM SPACE – își propune să susțină consorții formate din utilizatori, actori industriali și ofertanți de servicii, pentru a implementa concepte inovative și soluții începând cu TRL scăzut până la faza de validare în orbită, cu scopul de a crea un sistem european de răspuns rapid la cerințele de Securitate Civilă. Activitatea se poate derula sub formă de proiecte în parteneriat sau de activități de realizare de produse și servicii.

 

Programul MOONLIGHT – își propune ca în parteneriat cu un actor industrial privat, să dezvolte și să valideze tehnologiile necesare comunicațiilor și navigației în jurul lunii, realizând o infrastructură care la final urmează să fie transferată către partenerul privat pentru a oferi servicii de comunicație și navigație în jurul lunii.