POS-CCE Întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Spaţiale Române
20, June 2014

TITLU PROIECT: POS — CCE — Întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Spaţiale Române

Coordonator:

Parteneri:-

Durată: 9 luni

Director de proiect: Dr. Fiz. Marius Ioan PISO

Descriere:

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Denumirea Programului Operational-Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritară 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare; Domeniul de intervenţie 2.2. Investiţii în infrastructura de CD&I şi dezvoltarea capacităţii administrative; Operaţiunea 2.2.4. Întărirea capacităţii administrative

Obiectivele proiectului:

 • Obiectiv General: Întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Spaţiale Romane (acronim ROSA) pentru creşterea performanţelor în cercetare şi pentru intensificarea colaborărilor internaţionale
 • Obiectiv specific 1: Întărirea capacităţii de management instituţional şi de proiect a ROSA
 • Obiectiv specific 2: Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea instrumentelor financiare

Activităţi:

Activ. 1. Consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional. 

 • În cadrul acestei activităţi ROSA va achiziţiona servicii de consultanţă juridică pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (acronim CD&I) obţinute în cadrul instituţiei. 

Activ. 2. Consultanţă privind accesul la instrumentele financiare. 

 • În cadrul acestei activităţi ROSA va achiziţiona servicii de consultanţă pentru identificarea instrumentelor financiare potrivite instituţiei şi pentru pregătirea accesării acestora. Se au în vedere atât instrumentele financiare care permit finanţarea activităţilor de CD&I, cât şi instrumentele financiare care permit dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (în mod deosebit infrastructura de tip IT&C). 

Activ.3. Achiziţia de active corporale, necorporale şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionarii instituţiei (echipamente IT şi pentru comunicaţii, licenţe, aplicaţii informatice, programe de administrare etc.). 

Scopul activităţii este întărirea capacităţii de management instituţional şi de proiect prin achiziţionarea dotărilor necesare care să permită (a) implementarea aplicaţiilor de telefonie şi teleconferinţă pe suport IP, pentru:

 • comunicaţia cu parteneri interni şi internaţionali
 • dezvoltarea reţelei interne IT
 • creşterea nivelului de dotare cu echipamente IT
 • creşterea nivelului de securitate a datelor în reţeaua internă
 • implementarea unei aplicaţii de tip Enterprise Resouce Planning (acronim ERP)
 • implementarea unei aplicaţii de tip „managementul documentelor”

Activ. 4. Informare şi publicitate privind proiectul 

Implementarea activităţii presupune următoarele:

 • publicarea unui anunţ de presă într-un ziar regional privind începerea proiectului
 • realizarea paginii web de prezentare a proiectului
 • realizarea de etichete (pentru etichetarea tuturor bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului)
 • publicarea unui anunţ de presă într-un ziar regional privind finalizarea proiectului

Activ. 5. Managementul de proiect 

Managementul de proiect este asigurat de o echipă formată din 6 persoane. Pentru implementarea proiectului echipa va realiza următoarele:

 • pregăteşte documentele necesare pentru derularea procedurilor de achiziţie
 • derulează procedurile pentru efectuarea achiziţiilor publice
 • derulează contractele de achiziţie şi monitorizează contractorii pentru obţinerea rezultatelor la termenele planificate
 • efectuează raportările către Organismul Intermediar privind derularea proiectului, respectiv: raportul de început, raportul de progres, inclusiv planul de 
 • lucru pentru programarea activităţilor, raportul final, raportul ad-hoc prin care se răspunde cerinţelor AM/OI. 

Activ. 6. Auditul financiar 

 • Implementarea activităţii presupune obţinerea raportului de audit financiar şi a certificatului de audit.

Publicații:

Pagina proiectului: POS – CCE