Politica ESA
30, June 2014

Scopul ESA este acela de a asigura și de a promova, în scopuri exclusiv pașnice, cooperarea între statele europene în domeniul de cercetare și tehnologie spațială și aplicațiile spațiale ale acestora, cu obiectivul ca ele sa fie utilizate în scopuri științifice și pentru sisteme de aplicații spațiale operaționale, prin elaborarea și punerea în aplicare a unei politici spațiale europene pe termen lung, prin recomandarea obiectivelor spațiale statelor membre, precum și prin stabilirea de comun acord a politicilor statelor membre cu privire la alte organizații și instituții naționale și internaționale; prin elaborarea și activități și programe de punere în aplicare în domeniul spațial; prin coordonarea programului spațial european și a programelor naționale, precum și prin integrarea progresivă și cât mai complet posibilă în programul spațial european, în special în ceea ce privește dezvoltarea de aplicații de sateliți; prin elaborarea și punerea în aplicare a politicii industriale corespunzătoare programului și prin recomandarea unei politici industriale coerente a statelor membre. (Extras din articolul II, Scop, Convenția de stabilire a unei Agenții Spațiale Europene, SP-1271 (E), 2003).