Participarea României la Conferinţa ONU UNISPACE III, 19-30 iulie, 1999, Viena, Austria
30, July 1999

România a participat activ la lucrările Conferinţei şi a fost reprezentată de şefi ai unor instituţii guvernamentale cum sunt Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Innovare, Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică, Agenţia Spaţială Română. Dl. Dumitru Dorin Prunariu a fost ales să facă parte din grupul de redactarea a Raportului Conferinţei.

În cadrul uneia din sesiunile tehnice de lucru, dl. Marius-Ioan Piso a susţinut o prezentare despre avantajele pe care le are cooperarea la nivel regional asupra cercetării şi pregătirii în domeniul spaţial.

Aspecte caracteristice ale stadiului ştiinţelor, industriei, şi pieţii în domeniul spaţial prezentate în cadrul Expoziţiei, sub coordonarea ASR.