Participarea României la cea de-a treia ediție a Conferinței pentru Apărare Planetară
14, April 2013

Președintele Agenției Spațiale Române, Marius Ioan Piso și primul astronaut român, Dumitru Dorin Prunariu participă în perioada 15-19 aprilie la cea de-a treia ediție a Conferinței pentru Apărare Planetară, în Flagstaff, Arizona, SUA.

Președintele ROSA participă la eveniment în calitate de organizator principal al ediției anterioare a conferinței care a avut loc la București, în timp ce Dumitru Prunariu participă ca fost președinte al Comitetului Națiunilor Unite pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic (UN-COPUOUS).

În cadrul celei de-a treia ediții a conferinței se vor aborda subiecte precum: apărare planetară — progrese realizate și planificări viitoare, descoperirea de Obiecte cosmice din Apropierea Pământului (Near Earth Objects, NEOs), caracterizarea NEO, tehnici de contracarare etc.

Datorită eforturilor ROSA, România se remarcă drept un membru activ în domeniul apărării planetare. UN-COPUOUS a fost înființat în 1959 la Adunarea Generală ONU, România numărându-se printre cei 65 de membri fondatori. Comitetului Națiunilor Unite pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic are drept mandat revizuirea cooperării internaţionale în domeniul utilizării paşnice a spaţiului extra-atmosferic, avizarea programelor în domeniu în vederea includerii acestora sub auspiciile ONU, încurajarea cercetării şi diseminării informaţiei privind aspectele extra-atmosferice precum şi analizarea problemelor juridice provenind din explorarea spaţiului extra-atmosferic. În perioada iunie 2010-iunie 2012, România a deținut președinția comitetului prin Dumitru Prunariu.

România este membru activ și în cadrul Grupului de Lucru privind Obiectele din Apropierea Pământului, înființat în 2007 de către Subcomitetul Științific și Tehnic al UN-COPUOUS cu scopul de a propune proceduri internaționale pentru a adresa posibilele amenințări pe care le prezintă aceste obiecte.

Protecția împotriva Obiectelor din Apropierea Pământului (NEO) reprezintă un obiectiv important al programelor spațiale. România participă în acest sens la Programul SSA (Space Situational Awareness) al Agenției Spațiale Europene (ESA), în cadrul căruia, pe lângă modelare matematică și observații, va construi componente și instrumente ale sateliților dedicați monitorizării și identificării de obiecte periculoase.

La începutul lunii martie 2013 ROSA a organizat o „Zi a Industriei” , cu ocazia căreia reprezenți ESA au prezentat comunității industriale și științifice române programul SSA, urmată de o analiză realizată de ROSA pentru identificarea organizațiilor relevante din România care prezintă potențial și interes pentru a fi implicate în Programul SSA.