New EU Member States and the Security Research
20, November 2006

 La data de 23-24 noiembrie 2006,Agenţia Spaţială Română organizează în Bucureşti, cu sprijinul AeroSpace and Defence Industries Association of Europe – ASD, conferinţa internaţională ‘New EU Member States and the Security Research’.

Evenimentul are ca scop de a promova participarea noilor State Membre ale UE în cadrul temei de cercetare ‘Securitate’ a Programului Cadru 7 de Cercetare al CE, de a sprijini comunitatea oamenilor de ştiinţă în acest domeniu în găsirea de poţentiali parteneri pentru viitoare cooperări

şi de a facilita schimbul de informaţii în vederea stimularii parteneriatelor în cadrul proiectelor de cercetare în domeniu.

Conferinţa este dedicată tuturor instituţiilor din domeniul securităţii: industrie – inclusiv IMM, institute/laboratoare de cercetare, universităţi, factori de decizie, reprezentanţi guvernamentali, oameni de stiinţă în toate ţările membre UE şi asociate participante la PC7.

Cei care doresc să participe sunt rugaţi sa completeze formularul de inregistrare şi să îl trimita prin fax sau e-mail, asa cum este specificat in formular.

Formularul de înregistrare

Agenda Evenimentului

Pachet General de informaţii

Prezentări