NATO
31, July 2014

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este o alianță politico-militară stabilită în 1949, care cuprinde la momentul actual 28 state din Europa și America de Nord, printre care se numără şi România începând cu 29 martie 2004.

Grupul de lucru NATO RTO (The Research and Technology Organisation) este cel care promovează și desfășoară activități de cercetare și schimb de informații tehnice între 28 state membre NATO și 38 de țări partenere. În calitate de cel mai mare astfel de organism de colaborare în lume, RTO are mai mult de 3 000 de oameni de ştiinţă şi ingineri care abordează domeniul tehnologiilor de apărare.

Obiectivul este de a sprijini dezvoltarea și utilizarea eficientă a  cercetării în domeniul apărării naționale și tehnologiei și de a răspunde nevoilor militare ale Alianței  și de a oferi consiliere la NATO și factorilor de decizie la nivel național. 

RTO îşi îndeplineşte misiunea cu ajutorul unei reţele extinse de experţi naţionali şi asigură, de asemenea, coordonarea eficienţa cu alte organisme NATO implicate în activităţile tehnologice şi de cercetare.