N4D
13, May 2015

TITLU PROIECT: Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România – NATURE4DECISION-MAKING (N4D)

Coordonator: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Parteneri:

  • Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
  • WWF România
  • Agenția Spațială Română (ROSA)

Durată: 16 februarie 2015 – 30 aprilie 2016

Director de proiect:

Descriere: Proiectul “Demonstrarea și promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România” este derulat în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009 – 2014. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.386.122 Euro, dintre care 2.878.203,70 Euro reprezintă grantul de 85% oferit prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European, iar 507.918,30 Euro cofinanțarea de 15% din bugetul național.

Obiective: Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea cartografierii și a evaluării biofizice la nivel național, a ecosistemelor și a serviciilor oferite de ecosistemele selectate în conformitate cu procesul de Cartografiere și Evaluare a Ecosistemelor și Serviciilor acestora (MAES), proces care este în curs de desfășurare la nivelul Uniunii Europene. 

Activităţi:

  • realizarea procedurilor de cartografiere și a ghidurilor de evaluare a serviciilor oferite de acestea
  • managementul și analiza datelor
  • cartografierea și evaluarea bio-fizică a ecosistemelor și a serviciilor oferite de ecosistemele selectate
  • promovarea proiectului (conștientizare, informare)
  • schimb de experiență cu țările vecine

Publicații:

Pagina proiectului: N4D