MUTER
20, June 2014

TITLU PROIECT: MUTER — Aplicaţii şi servicii de bază pentru monitorizarea utilizării terenului folosind date şi tehnologii geospaţiale

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

 • Administraţia Naţională de Meteorologie (ROANM) 
 • Advanced Studies and Research Center (ASRC) 
 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDD) 
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) 
 • Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS)
 • Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură (CRUTA)

Durata: 2008 — 2011

Director de proiect:

Descriere:

Unul din obiectivele principale ale GMES (Global Monitoring for Environment and Security) este să furnizeze eficient şi oportun servicii în sprijinul monitorizării mediului şi securităţii, conform cerinţelor exprimate în cadrul programelor politice din aceste domeniu.

Monitorizarea utilizării terenului este o sarcină complexă având în vedere resursele implicate şi cerinţele care provin din diverse domenii: soluri, apă, agricultura, păduri, ecologie, energie şi utilităţi, dezvoltare urbană, recreaţie, infrastructură de comunicaţii şi transport.

În acest sens, MUTER are ca scop să creeze un prototip de serviciu pentru monitorizarea utilizării terenului având în vedere cerinţele de integrare a acestui tip de servicii naţionale cu serviciile similare europene. Pentru atingerea acestui deziderat se vor utiliza la maximum resursele cele mai măture din punct de vedere tehnic în vederea creării serviciilor de bază şi crearea premiselor pentru dezvoltarea unor servicii derivate pentru monitorizarea utilizării terenului, conform cerinţelor specifice identificate pe plan naţional, la nivel de utilizator sau aplicaţii.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal. Obiectivul general al proiectului este desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare atingerii graduale a unui stadiu ştiinţific, tehnologic şi socio-economic în care informaţiile necesare despre acoperirea şi utilizarea terenului, aşa cum sunt cerute în diverse politici, sunt permanent actualizate şi accesibile.

Obiectivele specifice. Obiectivele specifice pentru atingerea obiectivului general sunt:

 • selectarea şi dezvoltarea celor mai adecvate proceduri pentru colectarea permanentă şi analiza cerinţelor utilizatorilor în vederea facilitării unei proiectări, implementări şi validări pertinente a serviciilor de bază pentru monitorizarea utilizării terenului;
 • furnizarea instrumentelor şi serviciilor necesare pentru managementul datelor de teledetecţie spaţială sau culese la teren şi al datelor auxiliare necesare pentru generarea informaţiilor despre acoperirea şi utilizarea terenului, aşa cum sunt ele cerute de utilizatori care implementează politici referitoare la monitorizarea utilizării terenului;
 • proiectarea, implementarea şi demonstrarea unor sub-servicii interne şi externe şi a interfeţelor acestora interoperabile care să permită realizarea unor servicii de bază bazate pe arhitecturi flexibile, orientate pe aceste sub-servicii.

Activităţi:

În vederea realizării scopului proiectului, activitatea de cercetare şi dezvoltare se va realiza în mai multe etape:

 • Etapa I Analiza cerinţelor şi definirea conceptului
 • Etapa II Proiectarea sistemului
 • Etapa III Realizare prototip
 • Etapa IV Validarea şi consolidarea serviciului

Publicații:

Pagina proiectului: MUTER