LOCOMAX
19, June 2014

TITLU PROIECT: LOCOMAX

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Romană

Parteneri:

 • UTI Systems S.A. 
 • S.C. Accesnet Internaţional S.R.L. 
 • BEIA CONSULT INTERNAŢIONAL – SC BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL 
 • Universitatea “POLITEHINCA” Bucureşti

Durata: Septembrie 2007 — Iunie 2010

Director de proiect: Gl. prof. dr. ing. IUBU Gheorghe

Descriere:

Tehnologia WIMAX reprezintă generaţia următoare de comunicaţii mobile de bandă largă. Implementarea comercială a acestui tip de reţea se va efectua în decursul anului 2008 în lume şi în România.

WiMAX este o abreviere de la Worldwide Interoperability for Microwave Access. Este o tehnologie wireless bazată pe standarde, care furnizează conexiuni de mare viteză, inclusiv la Internet, pe distanţe lungi. Astfel, în spaţii deschise tehnologia WiMAX poate oferi acces wireless la distanţe de până la 50 de kilometri, la viteze de 50÷70 Mbs. Pentru WiMAX fix s-au proiectat şi testat echipamente în banda de 3,5 GHz. În 2006 s-au iniţiat testele în banda de 5,8 GHz.

România ar putea avea numeroase avantaje prin utilizarea tehnologiei WiMAX, datorită costurilor reduse ale infrastructurii necesare şi ariei largi de acoperire. Având în vedere faptul că răspândirea beneficiilor societăţii informaţionale depinde tot mai mult de disponibilitatea accesului la Internet în bandă largă în rândul cetăţenilor şi companiilor şi luând în considerare obiectivele României de a se integra pe deplin în Uniunea Europeană, de a se adapta la cerinţele economice comunitare dar mai ales de a creşte competitivitatea economică, coeziunea socială şi calitatea vieţii cetăţeanului, utilizarea sporită a serviciilor de comunicaţii în bandă largă a fost identificată drept un obiectiv major al activităţii viitoare. Recent, Ministerul Comunicaţiilor din România, Intel şi Alvarion au realizat prima demonstraţie publică a acestei tehnologii în România. O maşină dotată cu tehnologie WiMAX a străbătut străzile transmiţând imagini în direct unei săli de conferinţe.

Obiectivele proiectului:

 • studierea, proiectarea şi realizarea, hardware şi software, a unui sistem integrat de localizare şi navigaţie GNSS-WiMAX
 • studierea şi implementarea unui serviciu de autentificare bazat pe localizare având ca suport de comunicaţie reţeaua WiMAX. Acest serviciu se implementează în cadrul sistemului integrat GNSS-WiMAX şi reprezintă o aplicaţie a acestuia
 • studierea, proiectarea şi realizarea, hardware şi software, a unui echipament mobil de monitorizare video pe suport WiMAX.
 • formarea şi/sau perfecţionarea expertizei în ţară în unele domenii de vârf: comunicaţii de bandă largă; sisteme de localizare satelitare şi terestre; autentificare bazată pe locaţie; instrumente pentru dezvoltarea, integrarea şi aplicarea datelor geospaţiale; fuziunea datelor provenind de la surse diferite; procesare avansată a datelor pentru extragerea unui volum cât mai mare de informaţii;
 • vizibilitate crescută proiectului, membrilor consorţiului şi finanţatorului

Activităţi:

 • studii vizând capabilitatea sistemului WiMAX comparativ cu sistemele GSM/ GPRS, UMTS, WCDMA, compatibilitatea canalelor WiMAX cu informaţia GNSS, problemele de continuitate a navigaţiei pe suport WiMAX
 • conceptul tehnic al sistemului
 • specificaţii tehnice, hardware şi software, documentaţie de execuţie a modelului experimental;
 • model experimental pus în funcţiune şi experimentat
 • raport de demonstrare a funcţionalităţii şi utilităţii sistemului
 • website de prezentare în limbile română şi engleză, actualizat şi funcţional pe toată durata de implementare a proiectului
 • participări la manifestări tehnico-ştiinţifice în cadrul Platformelor Tehnologice Europene şi Clusterele de interes
 • comunicări ştiinţifice şi articole publicate în volumele cu lucrări ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale şi în reviste de specialitate
 • pliante şi postere de prezentare în cadrul unor târguri sau expoziţii.

Publicații:

Pagina proiectului:  LOCOMAX