Informare cu privire la cel de-al doilea apel pentru propuneri din cadrul inițiativei Agenției Spațiale Europene de încurajare a participării industriei din România
27, May 2013

Agenția Spațială Română, împreunâ cu Agenția Spațială Europeană (ESA) vor organiza în data de 31 mai 2013, o zi de informare cu privire la lansarea celei de-a doua competiții de proiecte ESA pentru instituții din România. Evenimentul are loc la Centrul de Conferințe al Institutului Național de Cercetări Aerospațiale “Elie Carafoli” – INCAS Bld. Iuliu Maniu, nr.. 220, Sector 6, 061126, București. Organizaţiile din România vor avea posibilitatea să pună întrebări personalului ESA direct implicat în acest apel care va fi publicat pe website-ul EMITS (http://emits.esa.int) în această săptămână.

Apelul se adresează numai entităților din România și se referă la:

a) activități legate de hardware de zbor, mai ales cele legate de tehnologii pentru platforme de lansatoare sau sateliți și senzori sau tehnologii generice cu potențial de reutilizare;

b) activități de cercetare și dezvoltare (inclusiv procese industriale) ce conduc la realizarea unor produse (hardware sau software) sau a unor tehnologii generice, cu potențial de reutilizare;

c) servicii conexe privind misiunile, aplicații (inclusiv activități demonstrative) sau demonstrare de tehnologii;

d) activități pregătitoare (studii teoretice, studii de fezabilitate, studii privind cerințele utilizatorilor sau studii de piață), pentru a sprijini competitivitatea instituțiilor din România în programele ESA (opționale și obligatorii).

Agenda preliminară a evenimentului:

08:30 – 09:00 Înregistrare

09:00 – 09:20 Cuvânt de deschidere

09:20 – 10:50 Prezentarea celui de-al doilea apel pentru propuneri din România

10:50 – 12:00 Întrebări și răspunsuri

12:00-15:00  Întâlniri bilaterale (exclusiv pentru aspecte confidențiale care nu pot fi discutate în sesiunea generală de întrebări și răspunsuri)

După ora 12:00 și până la ora 15:00, persoanele interesate pot solicita să participe la întâlniri bilaterale a câte 10 minute cu personalul ESA cu privire la probleme contractuale generale sau juridice legate doar de acest apel.

Vă rugăm să vă înregistrați aici.