INFO DAY – AERONAUTICA SI SPATIU – AL TREILEA APEL (10 DEC. 2004)
10, December 2004

Bucureşti, România

PROGRAM

9.00 – 9.30 Înregistrare şi socializare

9.30 – 9.40 Deschidere şi bun venit

Andrei IONEL, Director, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

9.40 – 09.50 Participarea României la FP 6 – prioritate 1.4 – Aeronautică şi Spaţiu – Apelurile 1A şi 2A
Antoaneta POPESCU, Punct Naţional de Contact – Aeronautică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

09.50 – 10.15 Aeronautică şi Spaţiu – al treilea apel
Dietrich KNÖRZER, Comisia Europeană

10.15 – 10.35 Programul Naţional RTD Aeronautică şi Spaţiu
Marius-Ioan PISO, Agenţia Spaţială Romană

10.35 – 10.50 Date despre industria aeronautică română
Mihai TONCEA, OPIAR

10.50 – 11.05 Pauză de cafea

11.05 – 11.25 Cercetarea şi industria aeronautică din Europa
Dominique OLLINGER,IMG 4

11.25 – 11.45 ASD – Asociaţia europeană AeroSpace and Defence Industries
Brian MORRIS, ASD

11.45 – 12.05 EREA – Association of European Research Establishments în Aeronautics
Adriaan de GRAAFF, EREA, Head of ARG

12.05 – 12.25 Prezentare AeroSME – Asistenta FP6 pentru IMM-uri
Paola CHIARINI, Manager de proiect AeroSME

12.30 – 14. 00 Prânz

14.00 – 14.20 Participarea României la proiecte europene
Proiectul SCRATCH
Mihai NEAMŢU, INCAS
Proiectele SILANCE-R şi CoJeN
Valentin SILIVESTRU, COMOTI

14.20 – 14.30 Viitoarea participare a României la iniţiativa GARTEUR
Achim IONIŢĂ, STRAERO

14.30 – 16.30 Discuţii / Panel – Căi și mijloace pentru o mai bună participare a României la cercetarea aeronautică europeană și domeniul industrial