IncREO
23, June 2014

TITLU PROIECT: IncREO — Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie la dezastre naturale prin utilizarea datelor de observare a Pământului

Coordonator: Astrium GEO — Information Services (SpotImage SA [SISA])

Parteneri:

 • geomer GmbH 
 • GeoVille GmbH 
 • UTITC [ITC] 
 • UNESCO 
 • NIMH 
 • Météo France [MF] 
 • (Infoterra GmbH [ITD]) Astrium GEO-Information Services 
 • DGSCGC

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

Proiectul este cofinanţat de UEFISCDI prin programul CAPACITĂŢI, modulul III, proiecte de sprijinire a participării României la proiecte internaţionale de cercetare, contractul nr. 233 EU/2013.

Proiectul “Increasing Resilience through Earth Observation – Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie la dezastre naturale prin utilizarea datelor de observare a Pământului” se adresează activităţilor de cercetare-dezvoltare, care au ca scop realizarea de hărţi de risc şi hazard, ce includ instrumente şi produse ce ajută la diminuarea şi pregătirea situaţiilor de urgenţă.

Proiectul are în vedere inbunatatirea capacităţii de reacţie a unui sistem sau a unei comunităţi predispusă la dezastre naturale, prin adaptare la schimbări climatice, având ca scop atingerea şi menţinerea unui nivel susţinut de funcţionare.

Conţinutul geoinformational al hărţilor de risc şi vulnerabilitate corespunde unui set multiplu de date de observare a Pământului şi straturi geoinformationale, printre care : date optice şi/sau radar, date topografice, densitatea populaţiei, reţeaua de transport, reţeaua de apă, geologie, pedologie, utilizarea şi acoperirea terenului,date istorice, statistici socio-economice, etc.

Obiectivele proiectului: 

 • analiza legislaţiei, a strategiilor în vigoare şi a capacităţilor de prevenire în regiunile prioritare (Directiva pentru Inundaţii a Uniunii Europene, Strategia Dunării); 
 • analiza arealelor prioritate din punct de vedere al schimbărilor climatice şi hidrologice folosind date satelitare de observare a Pământului; 
 • aplicarea unor metode bazate pe date satelitare de Observare a Pământului, pentru studiul impactului intervenţiei umane asupra utilizării şi acoperirii terenului şi creşterii riscului la dezastre naturale; 
 • definirea şi efectuarea unor studii de caz pentru fiecare tip de hazard (cutremure, alunecări de teren, incendii, inundaţii); 
 • formularea unor recomandări privind prioritizarea intervenţiilor în regiunile geografice predispuse la dezastre naturale.
 • Obiectivul pachetului de lucru din care face parte Agenţia Spaţială Romană este de a evalua şi a cartografia areale din România expuse la risc şi vulnerabilitate ca urmare a cutremurelor şi alunecărilor de teren.
 • Împreună cu organizaţiile potenţial utilizatoare ale rezultatelor proiectului (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Consiliul Judeţean Buzău) ROŞA va analiza eficienta metodelor bazate pe date satelitare şi calitatea produselor astfel obţinute şi va evalua posibilităţile de integrare a acestor metode în procedurile operaţionale de evaluare şi cartografiere a riscurilor.

Activităţi:

Publicații: 

Pagina proiectului: IncREO