HT-RIM – High Technology
20, June 2014

TITLU PROIECT: HT-RIM — High Technology — Romanian Innovation Market — Spaţiu colaborativ de tranzacţionare a cunoştinţelor şi competentelor în cercetare-dezvoltare

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

 • INTEGRATOR – S.C. INTEGRATOR S.A. 
 • Universitatea “POLITEHINCĂ” Bucureşti — Facultatea de Automatica şi Calculatoare

Durată: 36 luni (octombrie 2008 – septembrie 2011)

Director de proiect: Gabriel Viorel MANCIU

Descriere:

Proiectul îşi propune construirea un spaţiu colaborativ (platforma colaborativa) pentru valorizarea tuturor produselor din cercetare-dezvoltare la nivelul pieţei economice româneşti. Acest spaţiu colaborativ va fi construit ca o adevărată piaţa de tranzacţionare şi prezentare a valorilor imateriale. Vor exista anumite comunităţi pe domenii tematice specifice, centre de expertiză care vor putea livra soluţii concrete la probleme concrete. Va exista posibilitatea de a crea parteneriate în scopul creării unui nou produs, gestionarii valorice a acestor parteneriate, ca şi cum ar fi adevărate start-up-uri tehnologice.

Dinamica generată de această mare piaţa a inovaţiei va permite o foarte rapidă valorizare a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii. Platforma colaborativa va dezvolta activităţile de cercetare prin mecanisme specifice şi organizate de tranzacţionare a produselor intelectuale, generând efecte pozitive ca:

 • accelerarea şi stimularea procesului de inovaţie;
 • atragerea tinerilor în procesele şi programele de cercetare;
 • valorizarea superioară a produselor cercetării;
 • conectarea directă a cercetării la finalităţi economice;
 • rentabilizarea activităţilor de cercetare prin utilizarea multiplă a produselor cercetării;

Această piaţă va permite o ancorare imediată a cercetarii-dezvoltarii româneşti într-un context mondial şi o mult mai bună valorizare financiară a produselor imateriale din economia românească.

Obiectivele proiectului:

 • Stabilire participanţi şi definire comunităţi de cercetare
 • Stabilire definiţii şi reguli ale pieţei virtuale de cercetare în domeniul spaţial
 • Stabilire proceduri funcţionale ale pieţei virtuale de cercetare în domeniul spaţial
 • Stabilire reguli şi mecanisme de corelare cu valoarea financiară
 • Stabilirea structurilor organizaţionale ale pieţei virtuale de cercetare în domeniul spaţial
 • Proiectarea spaţiului colaborativ de tranzacţionare a cunoştinţelor şi competentelor din cercetarea în domeniul spaţial
 • Elaborare model experimental pentru cercetarea în domeniul spaţial
 • Extinderea prototipului. Diseminare rezultate.

Activităţi:

 • Activitate I.1 Organizarea proiectului: identificarea potentialior participanţi în piaţa virtuală; identificarea particularităţilor comunităţilor de cercetare
 • Activitate II.1 Stabilirea unui set de definiţii şi reguli pentru piaţa virtuală
 • Activitate III.1 Stabilire proceduri funcţionale pentru piaţa virtuală
 • Activitate III.2 Identificarea şi definirea produselor de cercetare care pot fi tranzacţionate în spaţiul colaborativ (competente, brevete, experienţe, best practices, metodologii, proiecte de cercetare, drepturi ale parteneriatelor, etc)
 • Activitate III.3 Definirea regulilor de control al dreptului de autor/proprietate (ownership)
 • Activitate IV.1 Stabilire reguli şi mecanisme de corelare cu valoarea financiară
 • Activitate V.1 Definirea comunităţilor de cercetare participante
 • Activitate V.2 Stabilirea tipurilor de documente electronice care conţin cunoştinţe şi care vor fi încărcate în sistemp
 • Activitate V.3 Definirea atribuţiilor diferiţilor participanţi la tranzacţionarea rezultatelor cercetării – brocker, administrator, board, users 
 • Activitate VI.1 Definire şi validare reguli de proiectare (comunităţi, procese, tipuri de documente, fluxuri de lucru, comunităţi, sistem de validare contribuţii de valoare)
 • Activitate VI.2 Configurare sistem în cadrul platformei colaborative SPID
 • Activitate VI.3 Validare configurare sistem 
 • Activitate VII.1 Configurare prototip
 • Activitate VII.2 Încărcare date
 • Activitate VII.3 Demonstrarea operabilităţii prototipului 
 • Activitate VIII.1 Realizare acorduri de utilizare spaţiu colaborativ într-o reţea lărgită de cercetare
 • Activitate VIII.2 Extindere utilizare sistem în reţea parteneriat
 • Activitate VIII.3 Validare scalabilitate sistem de management al cunoştinţelor
 • Activitate VIII.4 Diseminare rezultate-participare la conferinţe şi elaborare articole de diseminare rezultate 

Publicații:

Pagina proiectului: HT-RIM – High Technology