GRIDCERT
19, June 2014

TITLU PROIECT: GRIDCERT — Metode de management şi comunicaţie a datelor folosind infrastructuri de tip GRID, bazate pe tehnologii şi certificate digitale

Coordonator:

Parteneri:

Durata:

Director de proiect:

Descriere:

Proiectului urmăreşte implementarea unui sistem informatic performant pentru managementul eficient al certificatelor digitale pentru aplicaţii ştiinţifice şi societale. Proiectul propus are ca scop identificarea cerinţelor de securitate specifice infrastructurilor de tip GRID şi prezentarea unor soluţii de protecţie complete bazate pe certificate digitale şi tehnologii PKI.

Un accent deosebit va fi pus pe asigurarea interoperabilităţii între organizaţii precum şi cu Furnizorii de Servicii de Certificare existenţi la nivel naţional şi internaţional.

Este cunoscut faptul că politica de eliberare de certificate EuGRIDPMA, în acord cu IGTF (Internaţional Grid Trust Federation) nu permite folosirea către domeniu comercial al acestora. Proiectul îşi propune să coroboreze experienţa şi competenţa ROSA respectiv TRANSSPED în implementarea unor soluţii pilot bazate pe diverse studii de caz. Numitorul comun al celor două „ramuri” de certificare (academic prin RomanianGRID CA – ROSA şi comercial prin TrustCenter-TRANSSPED) îl reprezintă tehnologii PKI.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

  • Studii privind cerinţele de securitate a infrastructurilor GRID
  • Studii comparative privind interoperabilitatea sistemelor de certificare
  • Studierea şi elaborarea modelului de realizare al prototipului aplicational GRID
  • Realizarea soluţiei propuse pentru comunicaţii GRID
  • Implementarea prototipului GRIDCERT pentru difererite studii de caz
  • Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii prototipului GRIDSEC prin aplicaţii specifice

Publicații:

Pagina proiectului: