GISHEO
23, June 2014

TITLU PROIECT: GISHEO — On demand Grid Services for High Education and Training in Earth Observation

Coordonator: Universitatea de Vest Timisoara — UVT

Parteneri: ROSA RC — Romanian Space Agency Research Centre

Durata:

Director de proiect:

Descriere: 

Proiectul are ca scop înființarea și dezvoltarea unei resurse de încredere pentru cunoștințe și instrumente asociate de învățământ superior și de formare profesională, pe baza informațiilor existente distribuite cu privire observarea Pământului și tehnologia Grid. Acest lucru va permite exploatarea mai mare a potențialului de informații de baze de date ESA și a sinergiilor orientate spre educație și formare în domeniul observării Pământului.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele tehnice specifice ale proiectului sunt:

  • Realizarea unei organizaţii virtuale (VO), bazată pe tehnologie Grid pentru educație, formare și difuzare de cunoștințe de observare a Pământului (EO) și activități conexe, cu un accent pe exploatarea mai mare a potențialului bazei de date ESA; 
  • Dezvoltarea de instrumente specifice dedicate serviciilor la cerere pentru activități de educație, pe baza informațiilor de observare a Pământului; 
  • Facilitarea accesului specific pentru comunitatea academică și științificăla servicii la cerere cu privire la anumite aplicații care utilizează baza de date ESA și să facilitarea sinergiilor; 
  • Corelarea și armonizarea resurselor cu proiectele ESA specifice dedicate serviciilor la cerere de observare a Pământului (GPOD).

Activitati:

Publicații: 

Pagina proiectului: GISHEO