GeoINF
19, June 2014

TITLU PROIECT: GeoINF

Coordonator: ROSA – Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare — INCDIF-ISPIF 
 • ASRC – Advanced Studies and Research Center 
 • Universitatea “POLITEHINCĂ” Bucureşti

Durata: 36 luni (2007- 2010)

Director de proiect: prof. dr. ing. DATCU Mihai

Descriere:

GeoINF se concentrează pe extragerea şi gestionarea informaţiei aflată într-o stare inactivă în bazele de date cu informaţii geospaţiale.

Metode puternice de extragere a atributelor, structurare a datelor, “dată mining” şi regăsire a informaţiilor pot fi combinate în cadrul sistemului GeoINF, care va sprijini accesul la date prin intermediul internetului. Având în vedere dimensiunea bazelor de date considerate, scalabilitatea prezintă un interes evident. Mai mult decât atât, utilizatorul îşi va putea formula interogările în funcţie de necesităţile sale prin simpla interacţiune cu sistemul. Acesta presupune atribuirea unei semnificaţii individualizate chiar şi în cazul categoriilor aparent similare din punct de vedere semantic.

În concluzie, deşi sistemul tinde în mod autonom să structureze datele, păstrează totuşi flexibilitate şi se adaptează la cerinţele specifice ale utilizatorului. Realizarea concretă a proiectului GeoINF reclama inovaţii fundamentale în domeniile ce ţin de analiza datelor supradimensionate, clasificare supervizată şi nesupervizata, extragerea şi descrierea structurilor imaginii, toate acestea în contextul gradului înalt de variabilitate caracteristic imageriei, aşa cum este arătat mai jos.

De asemenea, GeoINF va consolida eforturile naţionale pentru participarea şi integrarea în activităţile coordonate de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi Comisia Europeană (EC) în vederea utilizării datelor de observarea a Terrei (EO), în programul Global Monitoring for Environment and Security (GMES) sau în alte programe corespondente. GeoINF va crea o infrastrucura compatibilă cu sistemele ESA şi Centrul Satelitar al Uniunii Europene (EU-SC) şi va pune baza unor cooperări internaţionale extinse, mai vaste şi mai profunde.

Obiectivele proiectului:

 • Proiectul are ca scop cercetarea fundamentală interdisciplinara în zone specifice ale ştiinţelor procesării informaţiei pentru dezvoltarea unei noi generaţii de concepte, metode şi instrumente necesare pentru înţelegerea datelor spaţiale şi geoinformationale de înaltă complexitate şi cu volum mare într-un concept nou centrat pe utilizatorul uman.

Activităţi:

 • Crearea, menţinerea şi identificarea seturilor de date referenţiale care includ documentaţia şi informaţiile despre componente (= imagini de observare terestră şi date auxiliare)
 • Crearea şi menţinerea componentelor procesate (local sau de la distanţă; obţinute ca rezultat al antrenării cu KIM sau prin algoritmi specifici de extragere a caracteristicilor)
 • Manipularea locală sau de la distanţă a datelor sau componentelor procesate care includ:
 • Crearea şi menţinerea descrierilor locale
 • Descoperirea
 • Editarea asociată serviciilor Web
 • Utilizarea şi agregarea controlată al fluxului de lucru, servicii Web
 • Creerea, editarea şi furnizarea de servicii compatibile SSE bazate pe fluxurile KEO sau extragerea informaţiei prealabilă

Publicații:

Pagina proiectului: GeoINF