FAO TCP/ROM/2801
24, June 2014

TITLU PROIECT: FAO TCP/ROM/2801  Land Cover/Land Use Inventory by Remote Sensing for the Agricultural Reform

Coordonator: ROSA  Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

 • CRUTA  Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură 
 • Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie — ICPA 
 • Institutul de Geografie al Academiei Române  IGAR 
 • Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Geografie

Durata: (18 luni) Mai 2002 — Noiembrie 2004 

Director de proiect (naţional): Alexandru Badea, CRUTA/ROSA

Descriere: 

Obiectivele proiectului: 

 • Furnizarea către Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a unei baze de date precise, referitoare la terenul agricol din întreaga ţară, incluzând detalii despre hărţile de tip land use / land cover şi informaţie la scară mare, despre zonele de interes agricol particular.
 • Creşterea capabilităţii în domeniul teledetecţiei a colectivului de la CRUTA şi a altor colective din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în vedere aplicării tehnologiilor recunoscute pe plan internaţional privind cartografierea prin teledetecţie şi tehnologii GIS.
 • Transferul de know-how spre colectivul desemnat, privind aplicaţii practice de teledetecţie optică de înaltă rezoluţie, metodologii GIS şi LCCS, se va face formal şi prin instruire în procesul de producţie.

Succesul acestor obiective va crea baza de informaţie despre balanta utilizării şi acoperirii terenurilor, alături de caractristicile solului, acestea fiind necesare ţării (României) pentru a pregăti şi implementa planuri de dezvoltare agricole, incluzând şi criteriile de consolidare a solului. Proiectul va fi o sursă suplimentară de date pentru proiectul de cadastru al Băncii Mondiale (World Bank) din cadrul ONCGC (Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie) şi de asemenea vă fi un important suport pentru planificarea agriculturii, sub coordonarea INS (Institutul Naţional de staistica). Coordonarea va începe la sfârşitul anului 2002 şi se estimează că prin proiectul TCP să se realizeze primele hărţi de utilizare a terenurilor, pentru INS.

 • Obiectivul general al proiectului este creşterea producţiei agricolă pr baza unor date esenţiale, la o scară medie, asupra redistribuirii pământului şi un proces de planificare a agriculturii, adecvat condiţiilor locale.

Activităţi:

 • 17-29 iunie 2002  Curs de pregătire “Digital image processing/GIS software” (16 RS/GIS personal din instituţiile implicate);
 • 8-19 iulie 2002  Curs de pregătire “Land Cover Classification System (LCCS) methodology and software” (17 RS/GIS personal din instituţiile implicate);
 • Rectifcari de imagini
 • Vizite ale Technical Backstopping Officer:
 • 13-23 mai 2002 — Inception Mission
 • 3-11 octombrie 2002  a doua vizită  lucru în echipa pentru interpretarea datelor stelitare
 • Cartografierea acoperirii şi utilizării terenurilor (scala 1:50 000) cu interpretarea datelor satelitare (Landsat)

Publicații: 

Pagina proiectului: FAO TCP/ROM/2801  Land Cover/Land Use Inventory by Remote Sensing for the Agricultural Reform