Cercetarea europeană în aeronautică și noile state membre
20, February 2008

Agenția Spațială Română organizează, împreună cu Institutul Național pentru Cercetări Aerospațiale ‘Elie Carafoli’ – INCAS și cu Comisia Europeană, în data de 21 februarie, începând cu orele 9 evenimentul internațional ‘European Research in Aeronautics and the New Member States‘, constând într-un info day urmat de un brokerage event. Acesta se va desfășura la Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul Heliade Rădulescu, Calea Victoriei 125, București.

Evenimentul va beneficia de prezența reprezentanților Comisiei Europene, care vor prezenta rezultatele primului apel pentru Aeronautică din cadrul FP7, precum și cel de-al doilea apel, cu deadline în mai 2008. De asemenea vor participa reprezentanți ai ASD și IMG4.

Participarea nu va fi limitată la organizații din România, întrucât evenimentul are ca scop promovarea activităților de cercetare în aeronautică în noile state membre ale UE, de aceea organizații din aceste țări – dar și din Europa de vest- vor participa de asemenea și vor prezenta eventuale expresii de interes pentru propuneri de proiecte de aplicat în cadrul apelului.

Limba de desfașurare a evenimentului va fi limba engleză.

Draft agenda

Prezentari

Persoana de contact: Anca RACHERU – Agenția Spațială Română,

Str. Mendeleev 21-25, 010362, București

Tel: 021 3168722

Fax: 021 3128804

e-mail: anca.racheru@rosa.ro

web: www.rosa.ro