EURISY
31, July 2014

EURISY dezvoltă punți de legătură între domeniul spaţial şi societate şi ridicǎ gradul de conştientizare cu privire la aplicaţiile prin satelit în curs de dezvoltare, care pot ajuta comunicatile profesionale în diferite domenii: de la transporturi la managementul riscului, de la protecţia habitatului la energie, de la schimbările climatice la internet şi multe altele.

Pe baza experienței directe cu utilizatorii finali, EURISY oferă factorilor de decizie feedback cu privire la măsurile necesare pentru a depăşi eventuale obstacole în difuzarea inovaţiilor spaţiale către societate, identificǎ adepți ai aplicaţiilor prin satelit şi promovează schimbul de experiențe prin organizarea de workshop-uri, conferinţe, studii de caz, materiale electronice și tipărite.

De asemenea, EURISY lucrează în strânsă legătură cu utilizatorii finali pentru a observa, înţelege şi a documenta obstacolele şi oportunităţile care apar în difuzarea inovaţiilor provenite din spaţiu.

Organizaţia are legături solide cu autorităţile locale şi regionale, IMM-uri, instituţii publice şi companii mari din întreaga Europă, care i-au permis să acţioneze precum un catalizator pentru difuzarea serviciilor geospaţiale. EURISY include în prezent 40 de birouri guvernamentale și agenții spațiale, organizații internaționale, instituții de cercetare, precum și întreprinderi private implicate în activități legate de spațiu sau, mai general, în activitățile științifice și tehnologice.

Agenția Spațială Română este membru EURISY (lista completa a membrilor poate fi consultată aici).