ESA – Romania Space Industry Day
10, July 2023

UPDATE: 4 Septembrie 2023
Astăzi e primul deadline al apelului.
Succes participanților!

Miercuri, 5 iulie 2023, Agenția Spațială Europeană – ESA în colaborare cu Agenția Spațială Română – ROSA au organizat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București (USAMVB) o sesiune de prezentări a liniilor de activitate prioritare pentru perioada 2023 – 2024. Evenimentul a avut ca principal scop încurajarea partcipării enitităților din România la misiunile, programele, proiectele ESA și implicit la creșterea coeficientului de georetur al României din contribuția la bugetul ESA.

În cadrul evenimentului a fost prezentat și apelul lansat de ESA pe platforma OSIP, un apel de tipul “Call for Ideas (CFI)”:

În vederea stabilirii de potențiale parteneriate cu entități din România, principalilor contractori din industria spațială la nivel european – ADS, ArianeGroup, TAS, alții asemenea – au făcut prezentări ale companiilor cu sublinierea strategiilor și priorităților de dezvoltare în domeniu.

La eveniment au participat peste 120 de reprezentați ai comunității spațiale din România – industrie, institute de cercetare și universități. Au fost purtate discuții cu reprezentanții ai programele obligatorii și opționale ale ESA la care România participă.

Sesiunile de prezentări au fost urmate de sesiuni de întâlniri bilaterale între reprezentanții ESA, reprezentanții companiilor industriei spațiale europeane, reprezentanții ROSA și reprezentanții companiilor industriei spațiale din România. Au fost discutate aspecte punctuale ale colaborării dintre actorii din domeniul spațial din România și cei din Europa precum și noi oportunități de colaborare.