EREA
31, July 2014

Asociaţia Instituțiilor Europene de Cercetare în Domeniul Aeronauticii — EREA (Association of the European research establishments în Aeronautics) este o organizație non-profit care adună unsprezece dintre centrele de cercetare cele mai remarcabile din Europa, active în domeniul aeronauticii și al transportului aerian. Aceste organizații s-au adunat în EREA cu următoarele obiective:

  • să promoveze și să reprezinte interesele comune;
  • să intensifice cooperarea în domeniul cercetării aeronautice civile, militare și legate de spaţiu;
  • să îmbunătățească și să intensifice cooperarea cu terții în domeniul aeronauticii și să faciliteze un management integrat de activități comune, susţinând astfel rolul Europei de actor global în domeniul aeronauticii.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli”(I.N.C.A.S.) este membru asociat EREA (mai multe detalii aici), desfăşurând activităţi eficiente de cercetare și dezvoltare cu aplicabilitate industrială.

Echipa care gestionează participarea INCAS în toate grupurile de lucru EREA este formată din:

  • Secretar Executiv – Claudia Dobre – care acționează ca un punct de contact permanent în cadrul Institutului 
  • Grupul de Cercetare în Aeronautică  – Cătălin Nae 
  • Grupul de Cercetare în Securitate  – Anca Costea 
  • Consiliul de Administrație – Cătălin Nae