DROMOSIS
23, July 2014

TITLU PROIECT: Monitorizarea fenomenului de seceta cu ajutorul datelor satelitare si in-situ – DROMOSIS

Coordonator: Advanced Studies and Research Center (ASRC) 

Parteneri:

 • National Meteorological Administration (NMA)
 • National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics

Perioada: Noiembrie 2012 – Noiembrie 2014

Director de proiect: Florin Serban

Echipa de proiect:

Descriere: 

Proiectul este finantat de Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare STAR – Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata, cadrul Programului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare– PNCDI II.

Subprogram: S1 – Cercetare

Proiectul isi propune dezvoltarea unui model experimental pentru “Monitorizarea fenomenului de seceta cu ajutorul datelor satelitare si in-situ” (DROMOSIS), in contextul programului european de observare a Pamantului Copernicus (GMES).

DROMOSIS este un sistem integrat de monitorizare a secetei folosind date satelitare, meteorologice si agrometeorologice.

Proiectul exploateaza principalele avantaje oferite de tehicile satelitare – in comparatie cu cele clasice de colectare a datelor in-situ: acoperirea continua de rezolutie spatiala si temporara mare a unor zone greografice intinse.

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului consta in proiectarea si dezvoltarea unui prototip/model experimental de monitorizare a fenomenului de seceta care sa combine date satelitare si date meteorologice si agrometeorologice.

 • Aceste obiective vor fi atinse prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:
 • Selectarea zonelor de studiu afectate de seceta extrema si de lunga durata;
 • Elaborarea arhitecturii prototipului/modelului experimental;
 • Validarea proiectului preliminar si implementarea primei versiuni a prototipului/modelului experimental;
 • Demonstrarea si validarea prototipului/modelului experimental;
 • Colectarea feedback-ului din partea utilizatorilor si actualizarea componentelor prototipului/modelului experimental.

Activitati:

 • Etapa 1 – Estimarea cerintelor utilizatorilor si proiectarea preliminara a modelului experimental
  Rezultate: Obiectivul principal al etapei este elaborarea arhitecturii modelului experimental care va fi dezvoltat, in acord cu practicile curente de monitorizare a secetei si cu cerintele specifice ale utilizatorilor.

 • Etapa 2 – Proiectarea detaliata a modelului experimental. Implementarea modelului experimental.
  Rezultate: Obiectivul principal al etapei este demonstrarea validitatii proiectului preliminar al modelului experimental.

Contributii la obiectivele programului STAR:

Homepage: DROMOSIS