Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică Românească şi Învăţământul Superior
19, September 2012

Bucureşti, 25-28 septembrie 2012

“Semințe de Viitor – Seeds for the Future”

Evenimentul continuă seria întâlnirilor dintre comunitatea ştiinţifică românească din ţară şi cea de peste hotare, începută în anul 2008 şi continuată în 2010. Pagina oficiala a evenimentului se afla la adresa http://www.diaspora-stiintifica.ro

Organizată sub sloganul “Seminţe de Viitor- Seeds for the future”, conferinţa îşi propune să creeze un spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează. În cadrul acestui eveniment vor fi organizate o serie de de Workshop-uri Exploratorii în zone de deschidere, în care există potenţial şi expertiză românească, precum şi pe subiecte de interes legate de inovare şi competitivitatea în România.

În cadrul acestei manifestari, Agenţia Spaţială Română (ROSA) organizează, în perioada 26-27 septembrie 2012, un workshop exploratoriu cu diaspora ştiinţifică românească pe tema “Spaţiu – Ştiinţă, Tehnologie şi Aplicaţii”.

Seminarul are ca scop evidenţierea rezultatelor obţinute de către cercetătorii români în domeniul spaţial, crearea premiselor realizării unor colaborări internaţionale de anvengură şi de a contribui la creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional al rezultatelor ştiinţifice româneşti. Se vor avea în vedere rezultatele obţinute în cercetarea fundamentală şi aplicativă din perspectiva realizării unor dezvoltări tehnologice performante în domeniul spaţial. De asemenea, vor fi prezentate noile oportunităţi naţionale şi internaţionale de finanţare a proiectelor din domeniul spaţial.

Evenimentul va avea loc la Universitatea de Stiinte Agronomice, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti, Sala D.F.R., etaj 1, corpul.