Declarația de la Paris pentru crearea unui observator spațial dedicat climei
21, December 2017

Cu o zi înainte de summit-ul One Planet organizat la Paris pe data de 12 decembrie și prezidat de președintele Emmanuel Macron, Președintele Agenției Spațiale Române (ROSA) alături de alți șefi ai agențiilor spațiale din întreaga lume s-au întâlnit la sediul central al CNES pentru a discuta despre schimbările climatice și monitorizarea acestora din spațiu. Întâlnirea la nivel înalt a condus la adoptarea Declarației de la Paris, care propune crearea unui Observator Spațial pentru Clima (SCO) pentru a susține observațiile pe termen lung, pentru centralizarea datelor climatice și punerea lor la dispoziția comunității internaționale printr-o politică deschisă și gratuită a datelor.

Pentru a implementa acțiuni coordonate de combatere a schimbărilor climatice este important ca țările să dispună de o înțelegere unitară a cauzelor, efectelor și evoluției schimbărilor climatice. Sateliții joacă un rol important în a dobândi această înțelegere deoarece ei oferă observații globale, uniforme, sustenabile pe termen lung și care se bucură de o repetabilitate la câteva zile ce permite o monitorizare a planetei noastre la rezoluție înaltă și la scară largă.

26 dintre cele 50 de variabile esențiale de mediu (ECV) definite de GCOS (Global Climate Observing System, Sistemul Global de Observare a Schimbărilor Climatice) pot fi analizate doar din spațiu. Cooperarea dintre agențiile spațiale din lume și angajamentul lor către această cauză sunt elemente esențiale, așa cum s-a menționat și în Declarația din Mexic asupra schimbărilor climatice și dezastrelor naturale (2015), Declarația de la New Delhi asupra gazelor cu efect de seră (2016) și Declarația de la Marrakesh asupra circuitului apei in natura (2016).

Întâlnirea de la Paris din 2017 a oferit ocazia de a evidenția impactul major al schimbărilor climatice asupra diferitelor țări din întreaga lume, progresele realizate de agențiile spațiale de la COP21 și perspectivele viitoare prin intermediul a trei mese rotunde în care s-a discutat despre monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, resursele de apă și gestionarea dezastrelor. Agențiile spațiale au agreat realizarea unui Observator Spațial dedicat Climei, bazat de observarea sistematică a variabilelor esențiale de mediu, validarea datelor și intercalibrare, o arhitectură strategică pentru integrarea datelor și modelelor obținute din spațiu și in situ, precum și o politică deschisă și gratuită a datelor.

Reprezentată de Dr. Fiz. Marius Ioan-Piso, Președintele Agenției Spațiale Române (ROSA), România este una dintre țările care au adoptat Declarația de la Paris.

Evenimentul a marcat doi ani de la un moment important – COP21 – când a fost semnat Acordul de la Paris de către 195 de țări, care stabilea noi obiective pentru națiuni în vederea unui efort comun de a menține încălzirea globală sub 2 ° C față de nivelurile preindustriale și de a se adapta la schimbările climatice.

Credit imagine: CNES